SAGAX SÄLJER FÖR 67 MILJONER KRONOR

Sagax har avtalat om försäljning av fastigheten Bagaren 5 i Tyresö till hyresgästen Annas Pepparkakor. Fastigheten utgör Annas Pepparkakors produktionsanläggning och omfattar 7 100 kvadratmeter uthyrningsbar area. Försäljningspriset uppgår till 67 miljoner kronor vilket överstiger bokfört värde och anskaffningskostnad med 14 % respektive 11 %. Försäljningen medför ett resultat efter skatt om 7,7 miljoner kronor. Försäljningen sker via bolag med frånträde den 1 december 2010. 

Om AB Sagax 

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick per 31 mars 2010 till 952 000 kvadratmeter fördelat på 116 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap (symbol SAGA och SAGA PREF). Mer information finns på www.sagax.se.  

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juli 2010 kl. 16.00.

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.

Prenumerera

Dokument & länkar