SAGAX UTVECKLAR VERKSAMHETEN I FINLAND

  •             Sagax har avtalat om förvärv av 10 fastigheter i Helsingfors.
  •             Fastigheterna har en uthyrningsbar area om 43 000 kvadratmeter.
  •             Anskaffningskostnaden motsvarar 327 Mkr.
  •             Förvärvet finansieras med befintliga kreditfaciliteter och med eget kapital.
  •             Tillträde sker den 14 juli. 

Sagax har idag avtalat om förvärv av en portfölj omfattande 10 fastigheter. Samtliga fastigheter är belägna i Helsingfors. Sagax anskaffningskostnad motsvarar 327 miljoner kronor. Fastigheterna omfattar en sammanlagd uthyrningsbar area om 43 000 kvadratmeter varav huvuddelen utgörs av lokaler för lager och lätt industri. Uthyrningsgraden uppgår till 96 %. 

Anskaffningskostnaden motsvarar en direktavkastning överstigande 8,5 % vilket är cirka 650 räntepunkter högre än den 5-åriga swapräntan. Förvärvet finansieras med befintliga kreditfaciliteter och med eget kapital. Förvärvet sker via bolag. Tillträde äger rum den 14 juli. Säljare är en fastighetsfond förvaltad av Nordic Real Estate Partners.

Kommentar av David Mindus, verkställande direktör, Sagax:

- "Vår bedömning är att Helsingfors är en av de delmarknader i Norden som har bäst förutsättningar för långsiktig tillväxt. Investeringen kommer att bidra till Sagax förvaltningsresultat och intäktsdiversifiering."

Om AB Sagax 
AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick per 31 mars 2010 till 952 000 kvadratmeter fördelat på 116 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap (symbol SAGA och SAGA PREF). Mer information finns på www.sagax.se. 

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 juli 2010 kl. 13.15.

Taggar:

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.

Prenumerera

Dokument & länkar