27 miljoner till forskning om unga med övervikt och fetma

Vid Sahlgrenska akdemin har forskare sedan 1960-talet undersökt sambandet mellan fysisk och mental hälsa. Nu får professor Lauren Lissner och hennes kollegor 27,4 miljoner kronor för att studera det psykiska välbefinnandet hos överviktiga skolbarn och tonåringar. Bakom satsningen står Formas, Vetenskapsrådet, FAS och Vinnova.

Övervikt kopplat till psykisk hälsa har blivit ett folkhälsoproblem av epidemiska nivåer. Nu får professor Lauren Lissner och hennes forskarteam vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, 27,4 miljoner kronor för att studera det psykiska välbefinnandet hos skolbarn och tonåringar med övervikt.

Med forskningsanslaget startas ett nytt samarbete mellan 14 forskare från olika forskningsinstitutioner inom samhällsmedicin, pediatrik, kost - och idrottsvetenskap.

–Vi ska utveckla flera nya arbetsområden, där övervikt hos unga relateras till fysisk aktivitet, socioekonomiska ojämlikheter och mediaexponering. Ett starkt fokus i projektet ligger på ungas mentala hälsa och livskvalitet, säger Lauren Lissner, professor vid Sahlgrenska akademin.

Göteborgsprojektet ska föjlja samhällstrender bakom fetma och mental hälsa, men också studera genetiska och livsstilsfaktorer kopplade till övervikt. Lauren Lissners förhoppning är att forskningen ska kunna skapa verktyg för hur fetmaepidemin kan motverkas och hanteras.

Forskningsprogrammet är knutet till forskningscentrat EpiLife, där forskare från olika discipliner är engagerade i att studera sambandet mellan fetma, hjärt- och kärlsjukdom och psykisk välbefinnande. Grundbulten i EpiLifes forskning är de omfattande befolkningsstudier som bedrivits i Göteborg sedan 1960-talet.EpiLifes databaser i dag involverar över 20 000 personer födda mellan 1900 och 1980 – ett unikt underlag som möjliggjort banbrytande forskning och lett till starka internationella samarbeten.

Totalt delar Formas ut 260 miljoner kronor i satsningen. Åtta sexåriga program får vardera omkring 30 miljoner kronor; sju treåriga projekt får tre miljoner kronor. Bland de senare finns ett projekt vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, som ska studera skolmiljö hos elever med intellektuella funktionsnedsättningar.

Kontakt:
Lauren Lissner, Avd för samhällsmedicin och folkhälsa, institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
031-7866847
0708-207343
lauren.lissner@medfak.gu.se

Läs mer om EpiLife: http://www.epilife.sahlgrenska.gu.se/forskning/

Läs mer om Formas utdelning: http://www.formas.se/

Presskontakt
Krister Svahn

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
0766-18 38 69
031-786 3869
krister.svahn@sahlgrenska.gu.se


Sahlgrenska akademin är Göteborgs universitets största fakultet, med undervisning och forskning inom farmaci, medicin, odontologi och vårdvetenskap. Här bedrivs alltifrån grundläggande studier av molekylers struktur, via patientnära forskning i samarbete med Västra Götalandsregionen, till studier på befolkningsnivå. Allt för att förebygga, lindra och behandla sjukdom och ohälsa.

Taggar:

Om oss

Sahlgrenska akademin är en fakultet vid Göteborgs universitet med 5000 studenter och 1800 anställda. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Fakulteten har 200 professorer och 700 aktiva doktorander. sahlgrenska.gu.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

27,4 miljoner kronor satsas på att studera det psykiska välbefinnandet hos överviktiga skolbarn och tonåringar.
Twittra det här

Citat

Vi ska utveckla flera nya arbetsområden som relaterar övervikt hos unga till fysisk aktivitet, socioekonomiska ojämlikheter och mediaexponering.
Lauren LIssner, forskare vid Sahlgrenska akademin