Äldre män med prostatacancer får sällan cytostatika

Få män över 70 år får cytostatikabehandling mot avancerad prostatacancer. Det finns dessutom geografiska skillnader. Det visar en ny studie från forskare vid universiteten i Göteborg och Umeå.

Cytostatikabehandling av män med avancerad prostatacancer ger symtomlindring och längre överlevnad men hittills har det saknats kunskap om hur cytostatika används vid prostatacancer i Sverige.

En ny studie i Nationella prostatacancerregistret visar att få män över 70 år med avancerad prostatacancer får cytostatika. Det fanns tydliga geografiska skillnader i användningen och behandlingen gavs ofta för sent i sjukdomsförloppet. Yngre män behandlades oftare än äldre män med cytostatika och män med hög utbildningsnivå behandlades oftare än de med låg utbildning.

Syftet med studien var att undersöka hur stor andel av män som dött av prostatacancer som fått cytostatika. Studien genomfördes 2009-2010 i alla svenska sjukvårdsregioner utom Skåne med analys av data i Nationella prostatacancerregistret (NPCR), Patientregistret, Dödsorsaksregistret, Läkemedelsregistret och Apoteket Farmaci.

Av de 2 677 män som avled under studietiden erhöll totalt 21 procent, eller 556 män, någon typ av cytostatika. Av männen under 70 år fick 61 procent (239) cytostatika, medan 30 procent (246) av männen mellan 70 och 79 år och bara 5 procent (71) bland dem som var äldre än 80 år fick cytostatika. Hälften av de behandlade männen fick sista behandlingen under sina sista sex levnadsmånader. Det fanns stora geografiska skillnader i användningen av cytostatika.

Ingela Franck Lissbrant, forskare vid Sahlgrenska akademin, har lett studien och kommenterar resultaten så här:
-Studien visar att det finns en underbehandling av äldre män med avancerad prostatacancer som är i övrigt friska. Här finns plats för förbättring.

Artikeln Population-based study on use of chemotherapy in men with castration resistant prostate cancer publiceras i tidskriften ACTA Oncologica.

Länk till artikel: http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109%2F0284186X.2013.77016

Kontakt:
Ingela Franck Lissbrant, forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och specialistläkare samt medicine doktor, Avdelningen för onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Ingela.franck.lissbrant@oncology.gu.se
0735-625963

Pär Stattin, professor, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, urologi och andrologi, Umeå universitet
par.stattin@urologi.umu.se

Presskontakt Krister Svahn
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
0766-18 38 69
031-786 3869
krister.svahn@sahlgrenska.gu.se


Sahlgrenska akademin är Göteborgs universitets största fakultet, med undervisning och forskning inom farmaci, medicin, odontologi och vårdvetenskap. Här bedrivs alltifrån grundläggande studier av molekylers struktur, via patientnära forskning i samarbete med Västra Götalandsregionen, till studier på befolkningsnivå. Allt för att förebygga, lindra och behandla sjukdom och ohälsa.

Taggar:

Om oss

Sahlgrenska akademin är en fakultet vid Göteborgs universitet med 5000 studenter och 1800 anställda. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Fakulteten har 200 professorer och 700 aktiva doktorander. sahlgrenska.gu.se

Prenumerera

Snabbfakta

Bland män under 70 med avancerad prostatacancer får 60 procent cytostatika - bland män över 80 bara fem procent
Twittra det här

Citat

Det finns en underbehandling av äldre män med avancerad prostatacancer som är i övrigt friska.
Ingela Franck Lissbrant, forskare vid Sahlgrenska akademin