Andfåddhet viktig signal om annalkande sjukdom

Andfåddhet är ett ofta förbisett symptom på vad som kan vara annalkande hjärtsvikt eller KOL. Med tidigare vårdinsatser kan patienter besparas lidande, och behovet av sjuhusvård minska, visar ny forskning.

– Att folk inte söker för andfåddhet beror oftast på att man förknippar sina symptom med en naturlig del av åldrandet. Men märker man att man blir mer andfådd vid ansträngning bör man söka medicinsk hjälp, konstaterar Nasser Ahmadi, forskare vid Sahlgrenska akademin och specialist i kardiologi och allmänmedicin på Capio Vårdcentral på Orust.

Hans forskning baserar sig på en befintlig populationsstudie om drygt tusen personer samt studier på drygt hundra patienter inom primärvården.

Det handlar inte om patienter med akut andfåddhet, som kan uppstå inom något dygn och alltid ska behandlas direkt. Fokus ligger istället på kronisk andfåddhet och vuxna som sökt vård efter att ha haft andfåddheten i sex veckor eller mer.

Som högt blodtryck

– De patienter som sökte för kronisk andfåddhet visade sig ha en fysisk livskvalitet som var signifikant sämre än hos befolkningen i övrigt. De hade ofta stora problem med vardagliga göromål. Ibland påverkades de av bakomliggande sjukdomar, men det kunde också handla om en annalkande hjärtsvikt eller en dold KOL som var på gång, säger Nasser Ahmadi.

Han menar att kronisk andfåddhet bör betraktas som en lika viktig varningssignal som högt blodtryck. För att fler ska få rätt medicinering och annan behandling behöver primärvårdens modeller för att identifiera de drabbade bli ännu effektivare.  

– Min poäng är att ju snabbare man fångar in de här patienterna desto bättre prognoser får vi och desto mindre belastning på sjukvården senare. Andfåddheten är ofta ett tecken på hjärt- eller lungsjukdom eftersom de två organen har mest med andningsapparaten att göra.

Flertalet studier som gjorts om andfåddhet är kopplade till sjukhusvård medan forskningen inom primärvården varit avsevärt mer sparsam, menar Nasser Ahmadi.

– I Sverige har det gjorts få studier inom primärvården, som har en central roll för att ta hand om de här patienterna, säger han.

Mer än dålig kondition

Tidigare forskning har visat att var tredje person över 65 år i Sverige kan vara drabbad av andfåddhet vid ansträngning. Frågan är hur man själv ska kunna skilja på kronisk andfåddhet och allmänt försämrad kondition.

– Ofta känner patienten att det är något som inte stämmer. Man är sin egen bästa referens, och kan jämföra sin hälsa med hur det varit tidigare. Hur var jag för ett år sedan? Orkade jag lika mycket eller har jag blivit betydligt sämre? Har man det så ska man söka vård, även om man är över 65 eller 70, säger Nasser Ahmadi.

Disputation sker den 2 december. Länk till avhandlingen: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/44866

Ansvarig forskare: Nasser Ahmadi 0730 235 743; nasser.seyed.ahmadi@gu.se

Presskontakt: Margareta Gustafsson Kubista 0705 301 980; margareta.g.kubista@gu.se

Med 6 000 studenter och 1 800 anställda är Sahlgrenska akademin Göteborgs universitets största fakultet. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Vi sysselsätter 900 forskare engagerade i nationella och internationella samarbeten för att förebygga, lindra och behandla sjukdom och ohälsa. 

Taggar:

Om oss

Sahlgrenska akademin är en fakultet vid Göteborgs universitet med 5000 studenter och 1800 anställda. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Fakulteten har 200 professorer och 700 aktiva doktorander. sahlgrenska.gu.se

Prenumerera

Citat

Ju snabbare man fångar in de här patienterna desto bättre prognoser får vi.
Nasser Ahmadi, forskare, kardiolog och allmänläkare.