Bättre kontroll på blodtrycket – med mobiltelefonen

Ett interaktivt webbsystem som används i den egna mobiltelefonen kan vara ett effektivt hjälpmedel för en bättre blodtryckskontroll. Testpersonerna sänkte sitt blodtryck, fick en större förståelse för livstilens påverkan på blodtrycket och deltog aktivt i uppföljningssamtalen. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Ett välkontrollerat blodtryck minskar risken för hjärt-kärlkomplikationer. Förutom att ta sin medicin varje dag behöver den som lever med högt blodtryck förstå ibland komplicerade samband mellan blodtrycksvärdet och hur man lever i vardagen. Blodtrycksmedicin i kombination med en livsstilsförändring ger en god effekt men trots kunskapen om detta är det få personer som når ett välkontrollerat blodtryck.

I sitt avhandlingsarbete har forskaren Ulrika Bengtsson utvecklat och utvärderat ett interaktivt system, som den som lever med högt blodtryck kan använda med hjälp av sin mobiltelefon för att få stöd att själv hantera det höga blodtrycket i sin vardag.

– Resultatet visade en statistisk och kliniskt signifikant sänkning av blodtrycket mellan första och sista veckan av studien, säger Ulrika Bengtsson, doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Systoliskt blodtryck sänktes i medeltal med 7mmHg och diastoliskt blodtryck med 4.9 mmHg. Sänkningen skedde främst under de första veckorna, för att sedan stabiliseras.

– Trenden för blodtryckssänkningen var ganska likartad – oavsett initial blodtrycksnivå sänktes blodtrycket, säger Ulrika Bengtsson.

I mobilen rapporterar patienten själv blodtryck, puls, läkemedelsintag, livsstil, symtom och välbefinnande. Webbsystemet sänder frågor, skickar individuella livsstilsrelaterade och uppmuntrande meddelanden och påminnelser till patientens mobil. Via internet ges grafisk feedback där patienten och sjukvårdspersonalen kan titta på blodtrycksvärdet i relation till övriga skattningar, antingen på en specifik dag eller över tid.

Resultatet visar också att patienterna genom användningen av det interaktiva systemet fick en bättre förståelse för sambandet mellan sin livsstil och sitt blodtrycksvärde.

– Patienterna bidrog aktivt till uppföljningssamtalen, som genomfördes i slutet av studien. Framför allt genom att relatera sitt blodtrycksvärde till ett sammanhang som till exempel en specifik händelse av upplevd stress, dålig sömn eller fysisk aktivitet. Samtalen handlade framförallt om hur blodtrycket kunde hanteras i det dagliga livet.

Avhandlingen visar hur användningen av ett interaktivt system, med frågor och meddelanden utvecklat för att fungera som ett stöd i behandling av högt blodtryck, kan resultera i en sänkning av blodtrycket och fungera som en bra grund för samtal och förståelse om den egna livsstilens påverkan på blodtrycket. Effekt över längre tid och med fler deltagare behöver dock studeras vidare, påpekar Ulrika Bengtsson.

Fakta:
Utvecklingen skedde utifrån ett person-centrerat perspektiv i samarbete med patienter och vårdpersonal. Patienterna har delat med sig av erfarenheter, förväntningar och önskemål i utvecklingen och utvärderingen av systemet. 50 patienter med högt blodtryck deltog i studien.
Först utvärderades systemet med avseende på effekten på blodtrycket efter 8 veckor. I nästa steg analyserades ljud- och videoinspelningar av uppföljningssamtal, för att undersöka hur patientens erfarenheter av att själv hantera sitt tillstånd inverkar på kommunikationen mellan patient och vårdgivare. Studien uppmärksammades nyligen av den amerikanska tidskriften The Journal of Clinical Hypertension.

Avhandlingen Self-management in hypertension care försvaras 20 november.

Länk till avhandlingen: https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/39563/1/gupea_2077_39563_1.pdf

Artikeln Improved Blood Pressure Control Using an Interactive Mobile Phone Support System publicerades i The Journal of Clinical Hypertension, online 12 oktober.

Länk till artikeln: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jch.12682/abstract

Kontakt:
Ulrika Bengtsson, doktorand vid Sahlgrenska akademin
031-786 6105, 0739-624 684
ulrika.bengtsson@gu.se

Handledare:
Karin Kjellgren, professor
010-103 7659, 0734-615 949

Johanna Hillgren
Vikarierande pressinformatör
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
031-786 4029

0766-18 4029
johanna.hillgren@gu.se


Med 6 000 studenter och 1 800 anställda är Sahlgrenska akademin Göteborgs universitets största fakultet. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Vi sysselsätter 900 forskare engagerade i nationella och internationella samarbeten för att förebygga, lindra och behandla sjukdom och ohälsa. 

Taggar:

Om oss

Sahlgrenska akademin är en fakultet vid Göteborgs universitet med 5000 studenter och 1800 anställda. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Fakulteten har 200 professorer och 700 aktiva doktorander. sahlgrenska.gu.se

Prenumerera

Media

Media