E-cigaretter kan vara en fara för hälsan

Två av fem pojkar på gymnasiet har provat e-cigaretter vars söta smak och ångor kan påverka hälsan negativt. De kan även vara en väg till att börja röka vanliga tobakscigaretter. Det visar en ny rapport om användning, attityder och potentiella hälsoeffekter när det gäller e-cigaretter.

Sedan elektroniska cigaretter (e-cigaretter) introducerades på marknaden i början på 2000-talet har deras popularitet ökat stadigt, särskilt bland unga.

På uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland har Louise Adermark, docent i neurobiologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och biträdande forskare Klara Danielsson, genomfört en kunskapssammanställning av de vetenskapliga studier som utvärderat e-cigaretternas säkerhet och hälsoeffekter.

– Även om halterna av de gifter som tidigare sammankopplats med konventionella tobakscigaretter är reducerade så kan e-cigarettanvändning innebära andra risker. Framförallt är det e-cigaretternas söta smaksättningar som kan påverka munhälsa och lungor negativt. Något som även gäller smaksättningar utan nikotin, säger Louise Adermark.

Rapporten visar även att ungdomar som använder e-cigaretter i större utsträckning börjar röka konventionella tobakscigaretter. Samtidigt indikerar flera undersökningar att e-cigaretter inte är effektiva vid rökavvänjning.

Forskarnas slutsats är att det behövs en tydligare reglering av smaksättningarnas innehåll.

– Det är viktigt att tillverkare och importörer av elektroniska cigaretter upplyser användarna om eventuella hälsorisker med smaksättningarnas komponenter, säger Ulrika Ankargren, länssamordnare för alkohol- och drogförebyggande arbete på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Rapporten: Elektroniska cigaretter – En kunskapssammanställning om användning, attityder, och potentiella hälsoeffekter

Länk: https://gubox.box.com/s/ii0kewaguft8ltvwdo7q9030uxkebzqr 

Kontaktpersoner:

Sahlgrenska akademin:
Louise Adermark
Docent
031-786 39 75
louise.adermark@neuro.gu.se

Länsstyrelsen Västra Götaland:
Ulrika Ankargren
Länssamordnare för alkohol- och drogförebyggande arbete
0736 60 17 97
ulrika.ankargren@lansstyrelsen.se

Bilder: Louise Adermark (foto: Svante Adermark) och Ulrika Ankargren (foto: Misak Nalbandian)

Margareta Gustafsson Kubista
Pressansvarig kommunikatör
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
031 786 49 76, 0705 30 19 80
margareta.g.kubista@gu.se


Taggar:

Om oss

Sahlgrenska akademin är en fakultet vid Göteborgs universitet med 5000 studenter och 1800 anställda. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Fakulteten har 200 professorer och 700 aktiva doktorander. sahlgrenska.gu.se

Prenumerera

Media

Media