EU satsar 110 miljoner på strokeforskning

Stroke är den vanligaste orsaken till bestående funktionsnedsättning och den globalt sett näst vanligaste dödsorsaken. Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet hör till ett konsortium som nu får 110 miljoner kronor från EU för att utveckla nya behandlingar som kan stödja funktionsåterkomst efter stroke.

Professor Milos Pekny leder Laboratoriet för astrocytbiologi och regeneration i centrala nervsystemet vid Sahlgrenska akademin. Laboratoriet ingår som en partner forskningsprojektet ”Targeting brain inflammation for improved functional recovery in acute neurodegenerative disorders (TargetBraIn)”. EU-projektet, som har sin bas i sju olika forskargrupper och två biotechföretag från Sverige, Israel, Storbritannien, Tyskland, Schweiz, Italien och Frankrike, har nu tilldelats 12 miljoner euro i forskningsmedel för att utveckla nya terapeutiska strategier för att stödja återhämtning och rehabilitering efter stroke.

TargetBraIn inriktar sig på immunsystemets olika celler samt de så kallade astrocyterna i centrala nervsystemet. Projektet inbegriper studier av hur cellernas omgivande miljö kan regleras i syfte att stödja cellöverlevnad, regenerativa processer och nybildning av nervceller från egna stamceller eller från transplanterade celler. TargetBraIn gruppen har som målsättning att utveckla terapier som kan stimulera hjärncellers plasticitet med det yttersta syftet att understödja den funktionella återhämtningen hos stroke patienter.

Professor Milos Pekny och hans medarbetare har gjort flera betydelsefulla upptäckter inom fältet. De har tidigare identifierat hjärnans astrocyter som viktiga komponenter i regeneration av axoner och synapser, och som nyckelspelare i skyddet av den gränszon (penumbran) i hjärnan som bildas mot ett strokeområde. Resultaten ligger till grund för synen att astrocyterna utgör ett viktigt mål för nya terapier vid stroke och andra skador och sjukdomar i CNS.

– Vi är naturligtvis mycket glada. Med det här anslaget kan forskningen inom detta viktiga område fördjupas och utvidgas, inte minst genom att vårt forskningsnätverk förstärks och utvecklas, säger Milos Pekny.  

På lång sikt hoppas forskarna kunna ta fram nya behandlingssätt för stroke och andra hjärn- och nervsjukdomar. TargetBraIn har en helt unik infallsvinkel avseende behandling av stroke, som bygger på många års forskningsresultat från de medverkande grupperna.

– Mer än hälften av strokedrabbade har någon form av funktionsnedsättning som berör till exempel tal, motorik eller minne och koncentrationsförmågan. Samarbetet inom konsortiet skapar nya möjligheter för att ta reda på hur vi kan utnyttja immunsystemet för att åstadkomma bättre och snabbare funktionell återkomst hos dessa patienter, säger docent Marcela Pekna, som också deltar i TargetBraIn och leder Laboratoriet för regenerativ neuroimmunologi vid Sahlgrenska akademin.

Professor Milos Pekny koordinerar tillsammans med professor Michael Nilsson och andra forskare vid Center for Brain Repair and Rehabilitation flera forskningsprogram med likartad inriktning. Dessa är främst The Culture and Brain Health Initiative finansierat av STENA-stiftelsen och forskningsprogrammet Nya strategier för hjärnregeneration efter stroke – från labbänk till patient till population finansierat av försäkringsbolaget AFA. Professor Pekny deltar också i det EU-finansierade projektet EduGlia.

– Med EU:s stöd får vi nu goda möjligheter till samarbeten och utbyten mellan dessa olika projekt, där Sahlgrenska akademin kan fortsätta skapa broar mellan grund- och klinisk neuroforskning, säger Milos Pekny.

Kontakt:
Milos Pekny, professor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
031-7863269
milos.pekny@neuro.gu.se

Läs mer om strokeforskningen vid Sahlgrenska akademin:
http://www.neurophys.gu.se/pekny

Presskontakt
Krister Svahn

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
0766-18 38 69
031-786 3869
krister.svahn@sahlgrenska.gu.se


Sahlgrenska akademin är Göteborgs universitets största fakultet, med undervisning och forskning inom farmaci, medicin, odontologi och vårdvetenskap. Här bedrivs alltifrån grundläggande studier av molekylers struktur, via patientnära forskning i samarbete med Västra Götalandsregionen, till studier på befolkningsnivå. Allt för att förebygga, lindra och behandla sjukdom och ohälsa.

Taggar:

Om oss

Sahlgrenska akademin är en fakultet vid Göteborgs universitet med 5000 studenter och 1800 anställda. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Fakulteten har 200 professorer och 700 aktiva doktorander. sahlgrenska.gu.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Göteborgsforskare medverkar i 110-miljonerssatsning på strokeforskning
Twittra det här
Mål: hitta nya behandlingssätt för stroke och andra hjärn- och nervsjukdomar
Twittra det här

Citat

Med det här anslaget kan forskningen inom detta viktiga område fördjupas och utvidgas, inte minst genom att vårt forskningsnätverk förstärks och utvecklas
Milos Pekny, Sahlgrenska akademin