Göteborgs universitet får 86 miljoner till äldreforskning

I flera decennier har Göteborg varit ledande inom forskning kring äldre personers hälsa och livsvillkor. Nu får Göteborgs universitet totalt 86 miljoner kronor för att utveckla forskningen ytterligare – bland annat genom att starta ett mångvetenskapligt centrum för äldreforskning.

Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, satsar 50 miljoner kronor fördelat på tio år på den nya centrumbildningen vid Göteborgs universitet. Dessutom får två stora forskningsstudier om äldres hälsa vardera 18 miljoner kronor i programstöd under sex år framöver.

– Göteborgsforskarna är bäst helt enkelt. Därför är de ensamma om att få ett centrumstöd, förklarar Erland Hjelmquist, Fortes huvudsekreterare.

Forskningsrådet tilldelar anslag på treårsbasis, men pengarna kommer enligt planen att delas ut fram till 2023.

– Forskningsbidraget är en stor framgång för Göteborgs universitet och den excellenta forskning vi bedriver. GU är ett universitet med många vetenskapsområden vilket är en förutsättning för att kunna skriva en konkurrenskraftig ansökan för forskning om den åldrande befolkningen, säger rektor Pam Fredman.

För att vidarutveckla spetsforskningen vid Göteborgs universitet finns sedan februari 2013 ett beslut om så kallad strategisk samfinansiering för forskningsprojekt på den här nivån. För den aktuella äldreforskningen innebär det ett ytterligare tillskott från rektor på 12,5 miljoner.

Nytt centrum tar helhetsperspektiv på den åldrande människan

Professor Ingmar Skoog vid Sahlgrenska akademin kommer att leda arbetet med att bygga upp den nya centrumbildningen. Han leder idag den omfattande befolkningsstudien H70, som startades 1971 då över tusen 70-åringar i Göteborg blev intervjuade om sina liv. Deltagarna undersöktes sedan regelbundet fram till sin död.

Forskarna fortsätter att göra nya undersökningar av 70-åringar, vilket gör det möjligt att jämföra olika generationers åldrande. Nästa år är det dags att studera göteborgare födda 1944.

– Studien är unik då den är så omfattande och innehåller allt från sociala faktorer till neurokemiska analyser. Dessutom undersöker vi hela skalan av psykiska sjukdomar hos äldre, vilket inte är så vanligt, säger Ingmar Skoog.

Det nya centrumets uppgift blir att samla forskning inom bland annat psykiatri, psykologi, sociologi, rehabilitering och neurokemi.

– Vi ser den äldre personen i ett helhetsperspektiv som inbegriper alla aspekter från biologisk individ till samhällsvarelse. Det helhetsgreppet saknas idag. Våra forskningsresultat kan hjälpa äldre att få en mer aktiv ålderdom. Vi behöver veta mer om vad som händer när vi åldras eftersom vi får en äldre befolkning, säger Ingmar Skoog.

Göteborg har flera världsledande forskare som nu kan samlas i centrumbildningen vid universitetet. Anslagen hjälper GU att både behålla bra forskare och rekrytera nya personer internationellt.

– Denna storsatsning ger oss en ekonomisk ryggrad för att kunna göra större studier. Det blir lättare för oss att samarbeta mellan fakulteterna. Samtidigt ger Forte en klar signal till Västra Götalandsregionen och stadens politiker att det är värt att satsa på äldreforskning i Göteborg, säger Ingmar Skoog.

Förutom centrumbildningen satsar Forte på två specifika forskningsprojekt vid Göteborgs universitet. I det ena får Ingmar Skoog 18 miljoner kronor till forskning om psykisk och kognitiv hälsa i relation till funktionsförmåga och kronisk sjukdom hos äldre.

Lika mycket pengar får Boo Johanssons forskargrupp vid psykologiska institutionen, för att studera personers anpassning efter pensioneringen med fokus på psykologisk hälsa. De två programstöden blir enligt Ingmar Skoog också till nytta för centrumets verksamhet.

Andra forskare som ingår i centrumet är Björn Halleröd vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Kaj Blennow och Synneve Dahlin-Ivanoff vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi och Ewa Wikström, företagsekonomiska institutionen.

Det är regeringens forskningsproposition från i våras som öppnat för Fortes kraftfulla satsning.

– Svensk äldreforskning är stark. Det är glädjande att vi kan ge forskarna möjlighet att förverkliga sina idéer inom ett brett spektrum av frågor, säger Erland Hjelmquist.

Mer informartion om Forte: http://www.forte.se/

Kontakt: 
Ingmar Skoog, professor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
0709– 43 36 81
031–343 8640
ingmar.skoog@neuro.gu.se

Boo Johansson, professor vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
boo.johansson@psy.gu.se
031-786 1656

Presskontakt Krister Svahn
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
0766-18 38 69
031-786 3869
krister.svahn@sahlgrenska.gu.se


Med 6 000 studenter och 1 800 anställda är Sahlgrenska akademin Göteborgs universitets största fakultet. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom farmaci, medicin, odontologi och vårdvetenskap. Vi sysselsätter 900 forskare, som i nationella och internationella samarbeten är engagerade i såväl grundläggande medicinsk forskning och patientnära studier i samarbete med Västra Götalandsregionen som i storskaliga studier på befolkningsnivå - allt med målet att förebygga, lindra och behandla sjukdom och ohälsa.

Taggar:

Om oss

Sahlgrenska akademin är en fakultet vid Göteborgs universitet med 5000 studenter och 1800 anställda. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Fakulteten har 200 professorer och 700 aktiva doktorander. sahlgrenska.gu.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Centrum för äldreforskning startas i Göteborg
Twittra det här

Citat

Det är en klar signal om att det är värt att satsa på äldreforskning.
Ingmar Skoog, forskare vid Sahlgrenska akademin