Göteborgsforskare kommenterar årets Nobelpris i medicin

Thomas Nyström, professor i mikrobiologi vid Göteborgs universitet, som själv forskar om åldrande i jästceller, tycker det är ett glädjande besked att Yoshinori Ohsumi får årets nobelpris i medicin:
– Det är mycket roligt att priset går till grundläggande molekylärbiologisk forskning och att bagerijäst, än en gång, visat sig vara en så uppskattad och användbar modellorganism med relevans för mänskliga funktioner och sjukdomar, kommenterar Thomas Nyström.

För ytterligare kommentarer från Thomas Nyström, professor vid Göteborgs universitet: 0706-238876.

Autofagi är en grundläggande process för nedbrytning och återvinning av cellens egna beståndsdelar. Årets nobelpristagare i medicin, Yoshinori Ohsumi, använde samma jäst som används av bagare för en serie briljanta experiment, där han klarlade mekanismerna bakom autofagi.

Ohsumis upptäckter har resulterat i ett paradigmskifte i förståelsen av hur celler bryter ner och återvinner cellulärt material. Idag vet vi att autofagi är fundamentalt viktiga fysiologiska processer, bland annat för cellers förmåga att hantera näringsbrist och infektioner. Mutationer i gener av betydelse för autofagi kan orsaka ärftliga sjukdomar. Störningar i autofagi-processen kan bidra till bland annat cancer och neurologiska sjukdomar.

Thomas Nyström har tidigare haft nöjet att möta Yoshinori Ohsumi i samband med en vetenskaplig konferens, och menar att han är en mycket välförtjänt nobelpristagare:

– Han är pionjären inom autofagi-forskning och benade ursprungligen ut mekanismen för hur autofagi fungerar i jästceller. Det har senare visat sig att likande mekanismer verkar i allt från maskar till människa och att autofagi är intimt kopplad till hur fort vi och andra organismer åldras. På senare tid har speciellt intresse riktats mot rollen av autofagi i diet-baserad kontroll av åldrande och i ålders-relaterad neurologiska sjukdomar, säger Thomas Nyström.

KONTAKT:
Thomas Nyström
0706-23 88 76
thomas.nystrom@cmb.gu.se

Om oss

Sahlgrenska akademin är en fakultet vid Göteborgs universitet med 5000 studenter och 1800 anställda. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Fakulteten har 200 professorer och 700 aktiva doktorander. sahlgrenska.gu.se

Prenumerera

Media

Media