Gymnasietjejer mer missnöjda med sin kropp än killar

Svenska gymnasietjejer är generellt sett mindre nöjda med sina kroppar än jämnåriga killar. Bara bland underviktiga är kroppsuppfattningen lika positiv mellan könen. Det visar en studie på 5 000 gymnasieelever i Göteborg som genomförts vid Sahlgrenska akademin. 

Det kan finnas ett komplicerat samband mellan ungas kroppsuppfattning och fetma. Det visar en första studie vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, som kartlagt över 5 000 sistaårselever på Göteborgs gymnasieskolor för att studera könsskillnader när det gäller kroppsuppfattning samt hur vikten påverkar den egna kroppsuppfattningen.

I studien fick gymnasieeleverna först väga och mäta sig, därefter fylla i en enkät med frågor om bland annat kroppsuppfattning. Enkätsvaren gjordes om till en skala där 100 motsvarade den mest positiva kroppsuppfattningen. Enkäten visade att tjejer som hade under- och normalvikt nådde ett medelvärde på 70 på skalan, att jämföra med tjejer med övervikt som fick 57 och tjejer med fetma som fick 43.

–Vi kan se att tjejer som hade undervikt- eller normalvikt var de som var mest nöjda. Tjejer som hade övervikt och fetma blir rejält missnöjda med sin kroppsbild jämfört med under- eller normalviktiga tjejer. Det kroppsideal som idag råder för tjejer är just att vara smal, det är det som jämställs med att vara vacker. Det innebär att när dessa tjejer jämför sig med idealbilden är det ganska lätt att bli missnöjd med sin kropp, säger doktoranden Ebba Brann som analyserar studien vid Sahlgrenska akademin.

Bland killar var resultaten annorlunda: de som var mest nöjda med sin kropp var de med normalvikt (78 på skalan) och de med övervikt (74).

–Killarna verkar ha en mer tolerant inställning vad gäller kroppsuppfattning och blir inte lika missnöjda som tjejerna, säger Ebba Brann.

En stor könskillnad visade sig bland unga med fetma (BMI över 30) där killar fick i genomsnitt 64 poäng på skalan och tjejer bara 43.

–Killarna kunde vara mycket nöjda med sin kropp även då de hade fetma, däremot var tjejerna mycket missnöjda vid både övervikt och fetma, säger Ebba Brann.  

Omkring var sjätte elev som ingick i studien hade övervikt eller fetma. Men antalet kan enligt Ebba Brann vara lite för lågt: många av de som valde att inte medverka kan ha avstått just på grund övervikt eller fetma.

Medelvärdet för samtliga ungdomar i studien visade att killar generellt sett har en mer positiv kroppsuppfattning än tjejer.

Resultaten är enligt Ebba Brann viktiga för att kunna formulera ett hälsobudskap som unga kan ta till sig.

– Om vi ska kunna inspirera unga till en sundare livsstil och ge rätt motivation, måste vi veta hur ungas kroppsuppfattning relaterar till vikten. Detta var en första kartläggning, nu kommer vi gå vidare och titta på hur kroppsuppfattning kopplar till ungdomarnas upplevda livskvalité, säger Ebba Brann.

Läs mer om forskningsprojektet: http://bit.ly/ApuGqj

Kontakt:
Ebba Brann, doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
031 - 786 6497
070-876 0917
ebba.brann@gu.se

Lauren Lissner, professor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet, telefon: 031 – 786 6847

Krister Svahn
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
0766-18 38 69
031-786 3869
krister.svahn@sahlgrenska.gu.se


Sahlgrenska akademin är Göteborgs universitets största fakultet, med undervisning och forskning inom farmaci, medicin, odontologi och vårdvetenskap. Här bedrivs alltifrån grundläggande studier av molekylers struktur, via patientnära forskning i samarbete med Västra Götalandsregionen, till studier på befolkningsnivå. Allt för att förebygga, lindra och behandla sjukdom och ohälsa.

Taggar:

Om oss

Sahlgrenska akademin är en fakultet vid Göteborgs universitet med 5000 studenter och 1800 anställda. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Fakulteten har 200 professorer och 700 aktiva doktorander. sahlgrenska.gu.se

Prenumerera