Handoperation ökar livskvaliteten hos ryggmärgsskadade

För personer som förlamats av en halsryggmärgsskada kan en handoperation kraftigt öka livskvaliteten och självständigheten. Trots det genomförs operationen i låg utsträckning både i och utanför Sverige. Det hoppas forskare vid Göteborgs universitet kunna ändra på.

En halsryggmärgsskada medför förlamning i både ben och armar, något som innebär stora begränsningar i det dagliga livet för den som drabbas. Tidigare studier visar att den förmåga som halsryggmärgsskadade i första hand vill återfå är en fungerande hand.

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset har det sedan 1970-talet varit möjligt att kirurgiskt förbättra greppförmågan för dessa individer, och idag genomgår uppskattningsvis 40 procent av alla halsryggmärgsskadade i Sverige operationen.

Doktoranden Johanna Wangdell, som också är arbetsterapeut, har i sin avhandling intervjuat samtliga patienter som fått handfunktionen rekonstruerad vid Sahlgrenska sedan 2003. Avhandlingen visar att handoperationen på ett dramatiskt sätt förbättrar de halsryggmärgsskadades livskvalitet:

– Ingreppet innebär inte bara en fysisk vinst i form av ökad greppstyrka. Att kunna äta självständigt och utföra hushållsarbete och fritidsaktiviteter ger mentala vinster som i sin tur påverkar det sociala livet, våra vanor och våra roller. Känslan av att veta att du klarar saker själv, att få tillbaka ditt privatliv och återfå din identitet som exempelvis aktiv förälder eller killen som kan hänga med på en öl är i många fall ovärderlig, säger Johanna Wangdell.

Förutom de individuella framstegen innebär en handoperation dessutom att behovet av personlig assistans och en anpassad miljö minskar, vilket innebär en besparing för hela samhället. Trots detta genomförs handoperationen i väldigt låg utsträckning utanför Sverige: medan fyra av tio halsryggmärgsskadade opereras i Sverige, gör bara drygt en av tio det i USA.

–Få kliniker i världen gör lika många operationer per år av denna typ som Sahlgrenska Universitetssjukhuset, vilket gör att det idag kommer halsryggmärgsskadade från hela Europa till sjukhuset för att genomgå operationen, säger Johanna Wangdell:

– Det här är den första studien som fokuserar på patientperspektivet, och vi kan visa att de som genomgår operationen upplever en väldigt hög tillfredsställelse. Jag hoppas att mina studier ska bidra till att ingreppet blir tillgängligt för många fler, både i Sverige och i världen.

För intervju med medverkande i studien kontakta: Karolina Anner, 0735 607 745, karolina.anner@gmail.com

Avhandlingen Patients’ pervieved outcomes in tetraplegia hand surgery försvaras vid en disputation den 21 februari.

Länk till avhandling: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/31709

Bifogade bilder, fria att publicera, visar patients handgrepp före respektive efter operation. Illustrationen visar hur operationen genomförs. Ange Foto: Sahlgrenska akademin

Kontakt:
Johanna Wangdell, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, samt leg arbetsterapeut vid Handkirurgi / Ryggmärgsskadeenheten, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
031-342 92 65
0702-99 21 12
johanna.wangdell@vgregion.se

Handledare professor Jan Fridén, 031-342 85 33, jan.friden@orthop.gu.se

Presskontakt Krister Svahn
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
0766-18 38 69
031-786 3869
krister.svahn@sahlgrenska.gu.se


Sahlgrenska akademin är Göteborgs universitets största fakultet, med undervisning och forskning inom farmaci, medicin, odontologi och vårdvetenskap. Här bedrivs alltifrån grundläggande studier av molekylers struktur, via patientnära forskning i samarbete med Västra Götalandsregionen, till studier på befolkningsnivå. Allt för att förebygga, lindra och behandla sjukdom och ohälsa.

Taggar:

Om oss

Sahlgrenska akademin är en fakultet vid Göteborgs universitet med 5000 studenter och 1800 anställda. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Fakulteten har 200 professorer och 700 aktiva doktorander. sahlgrenska.gu.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Bättre livskvalitet efter handoperation - trots det opereras bara fyra av tio
Twittra det här

Citat

Jag hoppas att mina studier ska bidra till att ingreppet blir tillgängligt för många fler.
Johanna Wangdell, forskare vid Sahlgrenska akademin