Höftfraktur hos farfar eller morfar riskfaktor för benskörhet

Har din farfar eller morfar brutit höften? Då är risken större att du har svagare ben som vuxen. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin som i en studie på över 1 000 unga vuxna i Göteborg identifierat vilka faktorer som ökar risken för benskörhet hos män.

Doktoranden Robert Rudäng vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har i sin avhandling utvärderat hur olika faktorer påverkar skeletthälsan i vuxenlivet. I avhandlingen, som bygger på studier på drygt 1 000 unga män i Göteborg, identifieras flera tidigare okända riskfaktorer för benskörhet hos män:

  • män vars morfar eller farfar drabbats av ett brott på höften har en klart ökad risk för benskörhet i form av låg bentäthet och mindre benstorlek. Jämfört med män vars morfar eller farfar inte brutit höften rör det sig om en skillnad på mellan 3 till 5 procent
  • samma risk, om än inte lika uttalad, finns hos män som fötts av en äldre mamma
  • en tredje riskfaktor är rökning, där män som börjar röka i tjugoårsåldern bara har hälften så bra utveckling av bentätheten i ländrygg och höft fram till cirka 25 års ålder jämfört med icke-rökare
  • att drabbas av en fraktur i barndomen eller tonårstiden har ett klart samband med försämrad mikrostruktur på skelettet hos unga vuxna män, vilket i studien visas bidra till en lägre hållfasthet hos skelettet med omkring 3 till 4 procent

–Tidigare studier visar att skeletthälsan i ung vuxen ålder kan ha en avgörande betydelse för risken att drabbas av benskörhet och frakturer senare i livet. Studierna som presenteras i min avhandling identifierar nya riskfaktorer och kan förhoppningsvis användas för att tidigt identifiera riskindivider, och därmed ge möjlighet till att förebygga utveckling av benskörhet, säger Robert Rudäng.

Avhandlingen Determinants of peak bone mass in men försvaras vid en disputation den 15 februari 2013.

Länk till avhandling: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/31707

Kontakt:
Robert Rudäng, doktorand vid institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet, samt läkare vid geriatriska kliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mölndal
031-3428631
0739-792074
robert.rudang@medic.gu.se

Handledare Mattias Lorentzon, institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, 031-3431979, 0733-388185

Presskontakt Krister Svahn
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
0766-18 38 69
031-786 3869
krister.svahn@sahlgrenska.gu.se


Sahlgrenska akademin är Göteborgs universitets största fakultet, med undervisning och forskning inom farmaci, medicin, odontologi och vårdvetenskap. Här bedrivs alltifrån grundläggande studier av molekylers struktur, via patientnära forskning i samarbete med Västra Götalandsregionen, till studier på befolkningsnivå. Allt för att förebygga, lindra och behandla sjukdom och ohälsa.

Taggar:

Om oss

Sahlgrenska akademin är en fakultet vid Göteborgs universitet med 5000 studenter och 1800 anställda. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Fakulteten har 200 professorer och 700 aktiva doktorander. sahlgrenska.gu.se

Prenumerera

Snabbfakta

Avhandling kartlägger tidigare okända faktorer bakom benskörhet
Twittra det här

Citat

Resultaten kan förhoppningsvis användas för att tidigt identifiera riskindivider.
Robert Rudäng, forskare vid Sahlgrenska akademin