Högre dödlighet efter hjärtinfarkt bland kvinnor

Det är vanligare att medelålders kvinnor dör efter sin första hjärtinfarkt än att medelålders män gör det. Det visar en ny avhandling från Sahlgrenska akademin, som pekar på flera könsskillnader när det gäller hjärtinfarkt.

Dödligheten i kranskärlssjukdom har minskat kraftigt sedan slutet av 1980-talet. Men även om betydligt fler överlever hjärtinfarkt idag har prognosen inte förbättrats lika mycket för kvinnor som för män.

Av hundra kvinnor mellan 35 och 55 år som kom in till sjukhus med sin första hjärtinfarkt under perioden 2005-2010 dog fyra inom en månad. Motsvarande siffra för män var två dödsfall inom en månad efter infarkten.

– Det innebär att andelen avlidna kvinnor är 63 procent högre än för män. En viktig förklaring till det verkar vara att kvinnorna har flera andra sjukdomar samtidigt, som högt blodtryck, diabetes, stroke, eller KOL, vilket ökar risken att de dör. Men även om man tar hänsyn till detta är skillnaden fortfarande 44 procent, säger doktoranden Johanna Berg som presenterar siffrorna i sin avhandling vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Studien baseras på uppgifter från det svenska dödsorsaksregistret och från patientregistret. Bland de som överlevde den första månaden efter en infarkt var det i stort sett ingen skillnad mellan män och kvinnor när det gäller överlevnad under första året.

Långtidsprognosen för hjärtinfarkt är numera god, med en årlig dödlighet på bara någon enstaka procent för yngre patienter under 55 år, men dödligheten är alltså fortfarande högre för kvinnor än för män.

– Kvinnor lever normalt sett längre än män, men våra studier visar att kvinnor som fått hjärtinfarkt förlorar sitt försprång och har lika stor risk som män att dö i förtid, säger Johanna Berg.

Studien visar också att det blivit vanligare att män dör i hjärtinfarkt utan att hinna in till sjukhuset.

– Det är svårt att veta vad det beror på, men det har spekulerats i att fler män historiskt sett varit rökare och att det kopplas till större allvarligare infarkter som gör att de inte hinner till sjukhus, säger Johanna Berg.

Avhandlingen visar att kvinnor i genomsnitt är fyra år äldre än männen när de får sin första hjärtinfarkt. Genom att studera patientjournaler kan Johanna Berg också konstatera att bröstsmärta är det vanligaste symtomet för både kvinnor och män, men att kvinnorna uppvisar fler symtom:

– Kvinnor kommer oftare in till sjukhuset med illamående, ryggsmärta, yrsel och hjärtklappning, säger Johanna Berg.

Avhandlingen Women and acute myocardial infarction - studies of symptoms, mortality and prognosis försvarades vid en disputation i september.

Länk till avhandling: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/32951

Kontakt:
Johanna Berg, doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
0736- 92 42 77
johanna.berg@gu.se

Huvudhandledare professor Annika Rosengren, Sahlgrenska akademin: annika.rosengren@gu.se

Presskontakt Krister Svahn
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
0766-18 38 69
031-786 3869
krister.svahn@sahlgrenska.gu.se


Med 6 000 studenter och 1 800 anställda är Sahlgrenska akademin Göteborgs universitets största fakultet. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom farmaci, medicin, odontologi och vårdvetenskap. Vi sysselsätter 900 forskare, som i nationella och internationella samarbeten är engagerade i såväl grundläggande medicinsk forskning och patientnära studier i samarbete med Västra Götalandsregionen som i storskaliga studier på befolkningsnivå - allt med målet att förebygga, lindra och behandla sjukdom och ohälsa.

Taggar:

Om oss

Sahlgrenska akademin är en fakultet vid Göteborgs universitet med 5000 studenter och 1800 anställda. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Fakulteten har 200 professorer och 700 aktiva doktorander. sahlgrenska.gu.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Andelen avlidna kvinnor efter en hjärtinfarkt är 63 procent högre än för män.
Johanna Berg, doktorand vid Sahlgrenska akademin