Högt blodsocker ökar risken vid hjärtinfarkt

Patienter med högt blodsocker har ökad risk för att dö i samband med hjärtinfarkt. Det visar forskning vid Sahlgrenska akademin, som även konstaterar att människor med diabetes har mindre chans att överleva ett hjärtstopp på sjukhus.

Diabetes är vanligt bland patienter med kranskärlssjukdom. Tillståndet är allvarligt: enligt en avhandling vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet, leder diabetes hos personer med kranskärlssjukdom till en tydligt ökad risk för en för tidig död.

Doktoranden och forskaren Petur Petursson har i sin avhandling undersökt sambandet mellan störningar i sockeromsättningen och överlevnad efter hjärtinfarkt och hjärtstopp. Avhandlingen visar att patienter med diabetes har mindre chans att överleva ett hjärtstopp på sjukhus. Vidare är diabetes och dess förstadium prediabetes, förknippade med sämre prognos efter kranskärlsoperation.

–Typ 2-diabetiker med misstänkt kranskärlssjukdom som behandlas med insulin har lägre överlevnad. Vi har inte kunnat påvisa den exakta orsaken, men det kan till stor del förklaras med att sjukligheten är svårare bland de som behandlas med insulin.

Resultaten pekar enligt Petur Petursson på behovet av ett engagerat omhändertagande av kranskärlssjuka patienter, och på vikten av rätt kunna diagnostisera och handlägga störningar i sockeromsättningen.

–Sjukvårdspersonal bör snarast förutsätta att det föreligger någon form av dylik störning hos kranskärlssjuka, och det måste finnas upparbetade strategier för omhändertagande av sådana störningar på alla hjärtkliniker i landet, säger han.

Avhandlingen Aspects of Abnormal Glucose Regulation in Various Manifestations of Coronary Artery Disease försvarades vid en disputation den 23 februari.

Länk till avhandling: http://gupea.ub.gu.se/handle/2077/28511

Kontakt:
Petur Petursson, institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
petur.petursson@vgregion.se
0707356956

Handledare: Prof. Johan Herlitz, johan.herlitz@gu.se; doc. Soffia Gudbjörnsdottir, soffia.gudbjornsdottir@medic.gu.se

Presskontakt
Krister Svahn

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
0766-18 38 69
031-786 3869
krister.svahn@sahlgrenska.gu.se


Sahlgrenska akademin är Göteborgs universitets största fakultet, med undervisning och forskning inom farmaci, medicin, odontologi och vårdvetenskap. Här bedrivs alltifrån grundläggande studier av molekylers struktur, via patientnära forskning i samarbete med Västra Götalandsregionen, till studier på befolkningsnivå. Allt för att förebygga, lindra och behandla sjukdom och ohälsa.

Taggar:

Om oss

Sahlgrenska akademin är en fakultet vid Göteborgs universitet med 5000 studenter och 1800 anställda. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Fakulteten har 200 professorer och 700 aktiva doktorander. sahlgrenska.gu.se

Prenumerera

Snabbfakta

Patienter med högt blodsocker har ökad risk för att dö i samband med hjärtinfarkt. Människor med diabetes har mindre chans att överleva ett hjärtstopp på sjukhus.
Twittra det här

Citat

Sjukvårdspersonal bör snarast förutsätta att det föreligger någon form av dylik störning hos kranskärlssjuka, och det måste finnas upparbetade strategier för omhändertagande av sådana störningar på alla hjärtkliniker i landet.
Petur Petursson