Hypnos effektiv behandling för IBS

Hypnos kan vara mycket effektivt för att behandla magsjukdomen IBS. Forskare vid Sahlgrenska akademin kan i studier på 346 patienter visa att hypnoterapi lindrar besvären hos 40 procent av de drabbade – och att förbättringen består över tiden.

Omkring 15 procent av den svenska befolkningen antas lida av IBS, irritable bowel syndrome, som visar sig bland annat genom smärta i magen, stört avföringsmönster samt svullnad och uppblåsthet.

Personer med lättare besvär kan vara hjälpta av livsstilsråd och viss medicinsk behandling, men vid svåra symtom saknas idag effektiva behandlingsalternativ. Forskare vid Sahlgrenska akademin kan nu visa att hypnoterapi ger bestående lindring även vid svåra symtom.

Hypnoterapi som behandling för IBS har studerats tidigare, men enbart vid högspecialiserade ”hypnoterapicenter”. Forskaren Magnus Simrén och hans kollegor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har i två studier utvärderat en behandlingsform som skulle kunna användas i den vanliga vården.

I den ena studien, som publiceras i American journal of Gastroenterology, fick 138 patienter med IBS behandling med hypnoterapi en timma i veckan under tolv veckor. Utvärderingen visade att 40 procent fick en tillfredställande minskning av symtomen, jämfört med 12 procent i den obehandlade kontrollgruppen.  

–Behandlingen går ut på att patienten genom djup avslappning och individuellt anpassade hypnotiska suggestioner får lära sig kontrollera sina symtom. Meningen är att patienten sedan ska använda tekniken i sin vardag, säger Magnus Simrén.

Den positiva effekten höll i sig under hela året som studierna pågick, och ledde till en förbättring av den upplevda livskvaliteten i behandlingsgruppen.

I den andra studien, som presenterats i Scandinavian Journal of Gastroenterology, undersöktes 208 patienter som tidigare fått hypnoterapi. Resultaten visade att av 85 procent av de som varit hjälpta av hypnos fortfarande hade effekt av behandlingen upp till sju år senare – och att merparten fortfarande använde tekniken aktivt i sin vardag.

–I denna grupp hade dessutom sjukvårdskontakterna till följd av mag- och tarm symtom minskat med 70 procent, säger Magnus Simrén:

–Sammanfattningsvis visar våra studier att hypnoterapi är en effektiv behandlingsmetod vid IBS, även om den ges utanför specialiserade ”hypnoterapicenter”. Slutsatsen är att hypnoterapi skulle kunna minska både sjukvårdskonsumtionen och kostnaderna för samhället, och att hypnos därför bör ingå i behandlingsarsenalen för IBS, säger Magnus Simrén.

Länk till artikeln Long-term effects of hypnotherapy in patients with refractory irritable bowel syndrome: http://informahealthcare.com/doi/pdf/10.3109/00365521.2012.658858

Länk till artikel Effects of gut-directed hypnotherapy on IBS in different clinical settings-results from two randomized, controlled trials: http://www.nature.com/ajg/journal/v107/n2/full/ajg2011340a.html

Kontakt:
Magnus Simrén, forskare vid institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
0768-979165
031-3428068
magnus.simren@medicine.gu.se

Presskontakt
Krister Svahn

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
0766-18 38 69
031-786 3869
krister.svahn@sahlgrenska.gu.se


Sahlgrenska akademin är Göteborgs universitets största fakultet, med undervisning och forskning inom farmaci, medicin, odontologi och vårdvetenskap. Här bedrivs alltifrån grundläggande studier av molekylers struktur, via patientnära forskning i samarbete med Västra Götalandsregionen, till studier på befolkningsnivå. Allt för att förebygga, lindra och behandla sjukdom och ohälsa.

Taggar:

Om oss

Sahlgrenska akademin är en fakultet vid Göteborgs universitet med 5000 studenter och 1800 anställda. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Fakulteten har 200 professorer och 700 aktiva doktorander. sahlgrenska.gu.se

Prenumerera

Snabbfakta

Hypnos kan ge effektiv behandling vid IBS
Twittra det här
85 procent av de som varit hjälpta av hypnos fortfarande hade effekt av behandlingen upp till sju år senare
Twittra det här
behandlingsform som kan användas i den vanliga vården utvärderad i två vetenskapliga studier.
Twittra det här

Citat

Hypnoterapi skulle kunna minska både sjukvårdskonsumtionen och kostnaderna för samhället, och att hypnos därför bör ingå i behandlingsarsenalen för IBS.
Magnus Simrén, forskare vid Sahlgrenska akademin