Infektioner hos mamman kopplat till CP-syndrom hos barnet

Infektioner hos den gravida mamman ökar risken för att barnet drabbas av en särskild form av cerebral pares, CP. Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin på över 900 barn födda i Västra Götaland under 1980- och 1990-talet.

CP, cerebral pares, är samlingsnamnet för ett rörelsehinder som orsakas av en skada eller utvecklingsrubbning i den ännu omogna hjärnan. Att det finns ett samband mellan infektioner hos mamman under graviditet och att barnet får CP senare i livet vet man sedan tidigare.

Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har nu djupare studerat särskilda undergrupper av CP hos barn kopplat till förekomsten av infektioner hos barnens mödrar under graviditeten.

Studien, som inkluderar 309 barn med CP födda i fullgången tid i Västra Götaland på 1980- och 1990-talet samt en kontrollgrupp med 618 friska barn, visar att det finns en direkt koppling mellan infektion hos den gravida kvinnan och spastisk hemiplegi, en typ av CP som ger funktionsnedsättning på ena sidan av kroppen. Det är 15 ggr vanligare att drabbas av CP av typen spastisk hemiplegi om mamman haft en svår infektion under graviditeten.

Studien visar också att den typ av CP som drabbar båda sidorna av kroppen är 15 gånger vanligare om barnet fått en svår infektion direkt strax efter förlossningen.

– De här resultaten är ett mycket viktig underlag både för att förstå orsakerna och mekanismerna bakom CP och för att kunna utveckla förebyggande strategier, säger Bo Jacobsson, forskare vid Sahlgrenska akademin.

Studien Cerebral Palsy and Perinatal Infection in Children Born at Term publiceras i fältets viktigaste vetenskapliga tidskrift Obstetrics & Gynecology.

Länk till artikel: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23743468

Kontakt:
Bo Jacobsson, professor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
+46313436719
+46705600162
bo.jacobsson@obgyn.gu.se

Med 6 000 studenter och 1 800 anställda är Sahlgrenska akademin Göteborgs universitets största fakultet. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom farmaci, medicin, odontologi och vårdvetenskap. Vi sysselsätter 900 forskare, som i nationella och internationella samarbeten är engagerade i såväl grundläggande medicinsk forskning och patientnära studier i samarbete med Västra Götalandsregionen som i storskaliga studier på befolkningsnivå - allt med målet att förebygga, lindra och behandla sjukdom och ohälsa.

Om oss

Sahlgrenska akademin är en fakultet vid Göteborgs universitet med 5000 studenter och 1800 anställda. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Fakulteten har 200 professorer och 700 aktiva doktorander. sahlgrenska.gu.se

Prenumerera