Inget samband mellan födelselvikt och senare fetma

Barn som väger mycket när de föds har ingen ökad risk för övervikt eller fetma som 20-åringar. Det visar en studie på nära 700 barn som genomförts i samarbete mellan Sahlgrenska akademin och Hälshohögskolan i Jönköping.

Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har i samarbete med Hälsohögskolan i Jönköping följt 671 barn från födseln till 20 års ålder för att studera hur födelsevikt och viktutveckling i barndomen kopplar till övervikt och fetma i 20-årsåldern.

Studien visade att vid 20 års ålder hade 25 procent av ungdomarna i studien övervikt eller fetma. Av de barn som hade övervikt eller fetma vid 5,5 år hade 60 procent även övervikt eller fetma vid 20 års ålder. Av 15-åringarna som hade övervikt eller fetma var 79 procent det även vid 20 år.

Däremot fanns det inte något samband mellan födelsevikt och senare utveckling av övervikt eller fetma.

- Det viktigaste resultatet är att vi visat att de flesta 20-åringar med fetma eller övervikt hade normal vikt under förskoleperioden, och att nästan hälften var normalviktiga så sent som vid 15 år. Det räcker alltså inte med att identifiera fetma eller övervikt hos femåringar för att komma åt problematiken vid 20-årsåldern, säger Lill-Kari Wendt, som varit Sahlgrenska akademins representant i studien.

– Slutsatsen är att vi bör ta fram förebyggande åtgärder som riktar sig till hela barn och ungdomspopulationen, dessutom behöver vi mer effektiva behandlingsmetoder för tonåringar som redan utvecklat övervikt eller fetma, säger Lill-Kari Wendt.

Artikeln Overweight and obesity in twenty-year-old Swedes in relation to birth weight and weight development during childhood publiceras i tidskriften Acta Paediatrica.

Länk till artikel: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22320837

FAKTA
Fetma är en av världens snabbast växande sjukdomar och har av världshälsoorganisationen (WHO) klassats som en kronisk sjukdom. Övervikt och fetma i barn och ungdomsåren är förenat med flera hälsorisker senare i livet, till exempel diabetes, högt blodtryck och hjärt/kärlsjukdomar.

Kontakt:
Lill-Kari Wendt, tidigare forskare vid Sahlgrenska akademin, numera Hälsohögskolan i Jönköping
lill-kari.wendt@hhj.hj.se
036 123119
0706 123119

Presskontakt
Krister Svahn

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
0766-18 38 69
031-786 3869
krister.svahn@sahlgrenska.gu.se


Sahlgrenska akademin är Göteborgs universitets största fakultet, med undervisning och forskning inom farmaci, medicin, odontologi och vårdvetenskap. Här bedrivs alltifrån grundläggande studier av molekylers struktur, via patientnära forskning i samarbete med Västra Götalandsregionen, till studier på befolkningsnivå. Allt för att förebygga, lindra och behandla sjukdom och ohälsa.

Taggar:

Om oss

Sahlgrenska akademin är en fakultet vid Göteborgs universitet med 5000 studenter och 1800 anställda. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Fakulteten har 200 professorer och 700 aktiva doktorander. sahlgrenska.gu.se

Prenumerera