Intensiv mobilanvändning ger sömnsvårigheter hos unga

Unga höganvändare av mobil och dator löper större risk att drabbas av sömnsvårigheter, stress och psykisk ohälsa. Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin.
–En slutsats är att det förebyggande folkhälsoarbetet även bör ge råd för hälsosam teknikanvändning, säger forskaren Sara Thomée.

Doktoranden Sara Thomée och hennes forskarkollegor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har i fyra olika studier undersökt hur användning av dator och mobil påverkar den psykiska hälsan hos unga. Studierna, som bland annat omfattar enkäter med 4 100 unga i åldern 20-24 år samt intervjuer med 32 unga höganvändare, visar att ett intensivt användande av mobiltelefon och dator kan kopplas till både stress, sömnproblem och psykisk ohälsa.

–Vi har utforskat effekterna både kvantitativt och kvalitativt och följt upp personerna ett år senare. Slutsatsen är att en intensiv användning av kommunikationsteknik kan ha effekter på den mentala hälsan, säger Sara Thomée som presenterar resultaten i sin kommande avhandling.

Studierna visar bland annat att en frekvent mobilanvändning har ett samband med ökade sömnbesvär hos män samt med ökade depressionssymtom hos både män och kvinnor.

–De personer som upplever mobiltelefonens ständiga tillgänglighet som stressande är de som i störst utsträckning rapporterar om mentala symtom, säger Sara Thomée.

Att ofta använda dator utan paus ökar risken för stress, sömnbesvär och depressionssymtom hos kvinnor, medan män som har en intensiv datoranvändning oftare utvecklar sömnbesvär:

–Att ofta använda datorn sent på natten är inte bara associerat med sömnstörningar utan också med stress och psykisk ohälsa hos både män och kvinnor, säger Sara Thomée.

En kombination av intensiv dator- och mobilanvändning förstärker sambanden. En av studiens slutsatser är att de folkhälsoråd som ges till unga också bör inkludera råd och information om hur man på ett hälsosamt sätt använder kommunikationsteknologi.

–Det handlar till exempel vikten av att ta pauser, att ge tid för återhämtning vid intensiv användning och att sätta gränser för tillgängligheten, säger Sara Thomée.

Till Akademihälsan i Göteborg söker många unga med stressymtom. Kontaktuppgifter till psykologer med erfarenhet av att behandla stressade unga finns nedan.

Avhandlingen ICT use and mental health in young adults.Effects of computer and mobile phone use on stress, sleep disturbances, and symptoms of depression försvaras vid en disputation den 14 mars.

Länk till avhandling: http://gupea.ub.gu.se/handle/2077/28245

Kontakt:

Sara Thomée, institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
0766-183221
sara.thomee@amm.gu.se

Jennie Skoglund, leg psykolog, Akademihälsan
031-10 69 72
0761-835930
jennie.skoglund@akademihalsan.se

Anna Broman Norrby, leg psykolog, Akademihälsan
031-10 69 79
0761-835930
anna.bromanNorrby@akademihalsan.se

Presskontakt
Krister Svahn

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
0766-18 38 69
031-786 3869
krister.svahn@sahlgrenska.gu.se


Sahlgrenska akademin är Göteborgs universitets största fakultet, med undervisning och forskning inom farmaci, medicin, odontologi och vårdvetenskap. Här bedrivs alltifrån grundläggande studier av molekylers struktur, via patientnära forskning i samarbete med Västra Götalandsregionen, till studier på befolkningsnivå. Allt för att förebygga, lindra och behandla sjukdom och ohälsa.

Taggar:

Om oss

Sahlgrenska akademin är en fakultet vid Göteborgs universitet med 5000 studenter och 1800 anställda. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Fakulteten har 200 professorer och 700 aktiva doktorander. sahlgrenska.gu.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Män som har en intensiv datoranvändning utvecklar ofta sömnbesvär.
Twittra det här
Att ofta använda dator utan paus ökar risken för stress, sömnbesvär och depressionssymtom hos kvinnor.
Twittra det här

Citat

Det handlar till exempel vikten av att ta pauser, att ge tid för återhämtning vid intensiv användning och att sätta gränser för tillgängligheten.
Sara Thomée, forskare vid Sahlgrenska akademin