Kaffe eller te under graviditeten påverkar barnets tillväxt

Bara två koppar kaffe om dagen är relaterat till risken för gravida att föda små barn. Det visar forskare vid Sahlgrenska akademin i en studie på 59 000 kvinnor som gjorts i samarbete med Norska Folkehelseinstitutet.

Blivande mammor som konsumerar koffein, vanligast genom kaffe, föder oftare barn som väger mindre än förväntat för graviditetslängden. Det visar en studie på 59 000 gravida norska kvinnor, som letts av forskare vid Sahlgrenska akademin i samarbete med Norska Folkehelseinstitutet.

– Sambandet mellan intag av koffein och tillväxt hos barnet kunde konstateras även hos kvinnor som följt de officiella rekommendationerna om ett intag av max 200 gram koffein per dag, vilket motsvarar två koppar kaffe, säger Verena Sengpiel, forskare vid Sahlgrenska akademin.

Den medicinska termen som används i sammanhanget är SGA, small for gestational age, vilket betecknar lågt födelsevikt relaterat till graviditetslängden. SGA är kopplat till en ökad risk för sjuklighet och dödlighet.

De nya resultaten har stöd i andra internationella studier, men den norsk/svenska studien baseras på en betydligt större grupp än de tidigare. Kvinnorna som ingick i studien var friska och hade fram till förlossningen okomplicerade graviditeter, resultaten har också kontrollerats för andra faktorer som påverkar tillväxten som till exempel mödrarnas ålder, rökning, BMI, nikotinintag och alkoholkonsumtion.

–Det är viktigt att understryka att vår studie inte svarar på om det är själva koffeinet som orsakar en ökad risk för att barnet är lätt i relation till graviditetstiden. Vi har heller inte studerat om dessa barn verkligen hade mera hälsoproblem i nyföddhetsperioden. Det behövs alltså fler studier innan vi vet vad våra fynd verkligen innebär för gravida kvinnor och deras barn, säger Verena Sengpeil.

Det andra syftet med studien, som publiceras i BMC Medicine, var att undersöka om kvinnor som konsumerade koffein riskerade att föda för tidigt. Något sådant samband kunde dock inte konstateras.

Forskargruppen hoppas nu kunna genomföra fördjupade studier kring orsakssambandet mellan koffeinintag och SGA, och planerar även att titta på dödlighet och sjuklighet hos SGA barnen kopplat till koffeinkonsumtion.

ArtikelnMaternal caffeine intake during pregnancy is associated with birth weight but not with gestational length: results from a large prospective observational cohort study” publiceras i BioMed Centrals open access-tidskrift BMC Medicin den 19 februari.

Länk till artikel: http://www.biomedcentral.com/bmcmed/

Kontakt:
Verena Sengpiel, forskare vid institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
031 342 9242
0704 223475
Verena.Sengpiel@obgyn.gu.se

Presskontakt Krister Svahn
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
0766-18 38 69
031-786 3869
krister.svahn@sahlgrenska.gu.se


Sahlgrenska akademin är Göteborgs universitets största fakultet, med undervisning och forskning inom farmaci, medicin, odontologi och vårdvetenskap. Här bedrivs alltifrån grundläggande studier av molekylers struktur, via patientnära forskning i samarbete med Västra Götalandsregionen, till studier på befolkningsnivå. Allt för att förebygga, lindra och behandla sjukdom och ohälsa.

Taggar:

Om oss

Sahlgrenska akademin är en fakultet vid Göteborgs universitet med 5000 studenter och 1800 anställda. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Fakulteten har 200 professorer och 700 aktiva doktorander. sahlgrenska.gu.se

Prenumerera

Snabbfakta

Studie på 59 000 kvinnor kopplar intag av koffein till att föda mindre barn
Twittra det här

Citat

Sambandet mellan intag av koffein och tillväxt hos barnet kunde konstateras även hos de som följt officiella rekommendationer.
Verena Sengpiel, forskare vid Sahlgrenska akademin