Kreativ lösning kan hindra infektionsspridning via katetrar

Infektioner som uppstår vid andvändning av katetrar är ett globalt hälsoproblem som drabbar miljontals människor. Genom att angripa problemet på ett helt nytt sätt har forskare vid Sahlgrenska akademin hittat en metod som kan hindra de biofilmer som orsakar kroniska infektioner.

På katetrar, proteser och olika medicinska implantat bildas lätt bakteriebeläggningar. Dessa bakteriella biofilmer kan orsaka allvarliga och i värsta fall livshotande infektioner: bara i USA drabbas omkring 1,7 miljoner människor av infektioner orsakade av biofilmer varje år, och omkring 100 000 människor beräknas dö till följd av infektionen.

Biofilmerna kan inte behandlas med antibiotika. Genom att istället flytta fokus från bakterierna till människokroppens förmåga att hantera infektioner har forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, utvecklat en metod som i laboratorieförsök och i studier på möss visat sig kunna förhindra att biofilm bildas.

Forskningen koncentrerar sig på de biologiska strukturer som hjälper bakterierna att frodas, och tar fasta på att biofilmen måste ha förankring för att kunna växa.

– I tidigare studier har vi kunnat visa att bakterier ”lurar” blodet att levra sig vid katetern, vilket skapar en sorts byggnadsställning av mikroproppar som stödjer den växande biofilmen, säger Tao Jin, specialistläkare och forskare vid Sahlgrenska akademin.

– Vi antog att om vi tvingade kroppen att börja lösa upp dessa små blodproppar skulle vi också kunna förhindra att biofilm från att utveckla sig - och det fungerade, säger kollegan Jakub Kwiecinski.

I studierna använde forskarna ett ämne kallat tissue plasminogen activator, samt Staphylococcus aureus som är den bakterie som orsakar flest infektioner på världens sjukhus.

– Resultaten visar att ämnet ökar kroppens produktion av ett propplösande protein, som bryter sönder byggnadsställningen, vilket stoppar bildandet av en biofilm och förhindrar infektion, säger Jakub Kwiecinski.

Eftersom även andra bakterier manipulerar blodets förmåga att levra sig är ämnet enligt Göteborgsforskarna med största sannolikhet effektivt även vid andra infektionstyper.

– Men det här är ett helt nytt koncept för att behandla dessa infektioner, vilket innebär att det kommer ta tid och krävas fler studier innan metoden eventuellt kan tillämpas kliniskt, säger Tao Jin.

Artikel Tissue plasminogen activator coating on implant surfaces reduces Staphylococcus aureus biofilm formation publicerades online i den vetenskapliga tidskriften Applied and Environmental Microbiology den 30 oktober.

Länk till artikel: http://aem.asm.org/content/early/2015/10/20/AEM.02803-15.full.pdf

Bifogat foto (fritt att publicera): Mikroskopbild av biofilm skapad av S. aureus bacteria

Kontakt:
Tao Jin, docent vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
031-3429710
0737 797402
tao.jin@rheuma.gu.se

Jakub Kwiecinski, tidigare doktorand och postdoc vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, numera The University of Iowa, USA
jakub.kwiecinski@rheuma.gu.se

Presskontakt Krister Svahn
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
0766-18 38 69
031-786 3869
krister.svahn@sahlgrenska.gu.se


Med 6 000 studenter och 1 800 anställda är Sahlgrenska akademin Göteborgs universitets största fakultet. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Vi sysselsätter 900 forskare engagerade i nationella och internationella samarbeten för att förebygga, lindra och behandla sjukdom och ohälsa. 

Taggar:

Om oss

Sahlgrenska akademin är en fakultet vid Göteborgs universitet med 5000 studenter och 1800 anställda. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Fakulteten har 200 professorer och 700 aktiva doktorander. sahlgrenska.gu.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det här är ett helt nytt koncept för att behandla dessa infektioner
Tao Jin, forskare vid Sahlgrenska akademin