Läkemedelsrelaterad sjuklighet hos mer än var tionde vuxen

Minst tolv procent av den vuxna befolkningen i Sverige har haft en sjuklighet som kan relateras till läkemedelsanvändning. I fyra av tio fall hade de oönskade effekterna kunnat förhindras. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin.

Katja Hakkarainen och hennes forskarkollegor har med hjälp av enkäteter till 7 099 vuxna i Sverige och uppgifter ur medicinska journaler från 4 970 vuxna i Östergötland kartlagt den läkemedelsrelaterade sjukligheten, innefattande biverkningar, förgiftningar, läkemedelsberoende, otillräckliga effekter av läkemedel och avsaknad av läkemedelsbehandling.

Studierna, som redovisas i Katja Hakkarainens avhandling, visar att 19 procent av alla vuxna i Sverige själva rapporterar någon form av läkemedelsrelaterad sjuklighet, och att 12 procent haft detta enligt studier av sjukvårdsjournalerna.

Den sjuklighet som rapporterades oftast var läkemedelsbiverkningar och att det använda läkemedlet haft otillräcklig effekt. Samtidigt ansåg var femte deltagare i enkätstudien att antingen de själva, vårdpersonal eller anhöriga kunde ha förhindrat just denna sjuklighet. Kliniska experter som granskat den läkemedelsrelaterade sjuklighet som beskrevs i journalerna drog också slutsatsen att 39 procent, eller fyra av tio fall, hade kunnat förebyggas.

– Våra resultat visar att läkemedelsrelaterad sjuklighet är ett betydande folkhälsoproblem och måste förebyggas i hela vårdsektorn, säger Katja Hakkarainen, apotekare och forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

De flesta tidigare studier i ämnet har fokuserat på läkemedelsbiverkningar. Katja Hakkarainens avhandling för uppmärksamheten till ett bredare spektrum av läkemedelsrelaterad sjuklighet, inklusive otillräckliga effekter av läkemedel. Det senare innebär till exempel att ett potentiellt verksamt läkemedel har doserats fel av patienten eller förskrivits eller använts felaktigt på annat sätt.

– Studierna visar att både öppenvården och slutenvården måste bli bättre på att uppmärksamma läkemedelsrelaterad sjuklighet, och tillsammans med forskare, säkerhetsexperter och vårdpersonal genomföra fler studier för att utveckla förebyggande strategier, säger Katja Hakkarainen.

Enkätstudien och journalstudien genomfördes 2010 respektive 2008 i samarbete med Nordic School of Public Health NHV och Linköpings universitet.

Avhandlingen Prevalence and nature of adverse drug events and the potential for their prevention – Population-based studies among adults försvarades vid en disputation den 21 mars.

Länk till avhandling. http://hdl.handle.net/2077/34825

Kontakt:
Katja Hakkarainen, apotekare och doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
031693989
0738427442

katja.hakkarainen@nhv.se

Presskontakt Krister Svahn
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
0766-18 38 69
031-786 3869
krister.svahn@sahlgrenska.gu.se


Med 6 000 studenter och 1 800 anställda är Sahlgrenska akademin Göteborgs universitets största fakultet. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom farmaci, medicin, odontologi och vårdvetenskap. Vi sysselsätter 900 forskare, som i nationella och internationella samarbeten är engagerade i såväl grundläggande medicinsk forskning och patientnära studier i samarbete med Västra Götalandsregionen som i storskaliga studier på befolkningsnivå - allt med målet att förebygga, lindra och behandla sjukdom och ohälsa.

Taggar:

Om oss

Sahlgrenska akademin är en fakultet vid Göteborgs universitet med 5000 studenter och 1800 anställda. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Fakulteten har 200 professorer och 700 aktiva doktorander. sahlgrenska.gu.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

4 av 10 fall där läkemedel orsakar sjuklighet hade kunnat förebyggas
Twittra det här

Citat

Läkemedelsrelaterad sjuklighet är ett betydande folkhälsoproblem.
Katja Hakkarainen, doktorand vid Sahlgrenska akademin