Långvarig inkontinens tre gånger vanligare efter vaginal förlossning

Förekomsten av urininkontinens 20 år efter förlossningen är betydligt högre hos kvinnor som fött vaginalt jämfört med kvinnor som förlösts med kejsarsnitt. Ökningen gäller om kvinnan endast fött ett barn - men kan förmodas vara ännu högre efter fler vaginalförlossningar. Det visar en ny studie vid Sahlgrenska akademin.

Forskaren Maria Gyhagen och hennes kollegor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har i en ny studie studerat förekomst och riskfaktorer för urinläckage hos kvinnor 20 år efter genomgången förlossning. Resultaten visar att inkontinens är avsevärt vanligare bland de som fött vaginalt: över 40 procent av vaginalföderskorna hade urinläckage två decennier efter förlossningen, jämfört med 29 procent av de som förlösts med kejsarsnitt.

Studien visar också att bland de kvinnor som drabbats av läckage i mer än tio år var vaginalföderskorna tre gånger fler än de kvinnor som förlösts med kejsarsnitt.

-Urininkontinens är en vanlig åkomma som drabbar vuxna kvinnor i alla åldrar och det kan inverka negativt på livskvaliteten. Men det är viktigt att understryka att kejsarsnitt är förknippat med andra risker, både för barnet och för mamman, säger Maria Gyhagen.

I studien, som publiceras i tidskriften British Journal of Obstetrics and Gynaecology, ingår 6 150 kvinnor som alla fött endast ett barn. Uppgifterna bygger på studien SWEPOP (Swedish pregnancy, obesity and pelvic floor) från 2008, där data hämtats bland annat från det medicinska födelseregistret .

Forskarnas slutsats är att en vaginalförlossning påverkar bäckenbotten, med bland annat åtföljande urinläckage och att effekten av en vaginalförlossning jämfört med en kejsarsnittsförlossning kan ses 20 år senare när kvinnorna blivit medelålders. För de gravida kvinnor som oroar sig för att förlossningen ska leda till senare urinläckage, så finns nu ett mått på denna riskökning. Detta är en aspekt på hälsoeffekter av barnafödande. Men valet av förlossningssätt bestäms efter att man beaktat en mängd olika medicinska för- och nackdelar som berör både kvinnan och barnets hälsa.

Maria Gyhagen och hennes kollegor har också undersökt hur vikt och BMI påverkar risken för urininkontinens. Resultaten visar att kraftig övervikt ökar risken för urinläckage nästan lika mycket för både vaginal som kejsarsnittsförlösta kvinnor.

Artikeln The prevalence of urinary incontinence 20 years after childbirth: a national cohort study in singleton primiparae after vaginal or caesarean delivery publiceras den 14 mars.

Kontakt:
Maria Gyhagen, gynekolog och forskare vid avdelningen för obstetrik och gynekologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
0739 891514
maria.gyhagen@vgregion.se

Handledare Ian Milsom, professor vid avdelningen för obstetrik och gynekologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
0705 371602
ian.milsom@gu.se

Presskontakt
Krister Svahn

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
0766-18 38 69
031-786 3869
krister.svahn@sahlgrenska.gu.se


Sahlgrenska akademin är Göteborgs universitets största fakultet, med undervisning och forskning inom farmaci, medicin, odontologi och vårdvetenskap. Här bedrivs alltifrån grundläggande studier av molekylers struktur, via patientnära forskning i samarbete med Västra Götalandsregionen, till studier på befolkningsnivå. Allt för att förebygga, lindra och behandla sjukdom och ohälsa.

Taggar:

Om oss

Sahlgrenska akademin är en fakultet vid Göteborgs universitet med 5000 studenter och 1800 anställda. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Fakulteten har 200 professorer och 700 aktiva doktorander. sahlgrenska.gu.se

Prenumerera

Citat

Urininkontinens är en vanlig åkomma som drabbar vuxna kvinnor i alla åldrar och det kan inverka negativt på livskvaliteten. Men det är viktigt att understryka att kejsarsnitt är förknippat med andra risker.
Maria Gyhagen, forskare vid Sahlgrenska akademin