Lovande alzheimerläkemedel undersöks i omfattande EU-studie

En omfattande europeisk studie ska undersöka om ett läkemedel som används mot högt blodtryck också kan hjälpa patienter med Alzheimers sjukdom. EU satsar nära 6 miljoner euro på projektet, där Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset står för Sveriges medverkan.

Läkemedlet som undersöks i studien, Nilvadipine, är väl beprövat som behandling mot högt blodtryck. Forskning har visat att Nilvadipine motverkar bildandet av så kallade amyloida plack i hjärnan hos djur.

Nu ska läkemedlet testas på totalt 500 alzheimerpatienter i nio europeiska länder.

– Om denna patientstudie blir framgångsrik skulle Nilvadipine kunna bli det första alzheimerläkemedlet som inte bara dämpar symtomen utan även påverkar sjukdomens orsaker. Det skulle drastiskt kunna minska kostnaderna i Europa för vården av patienter med denna neurodegenerativa sjukdom, säger Anne Börjesson-Hanson, forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, som leder det svenska deltagandet i studien.

Patienterna i studien ska behandlas med Nilvadipine eller placebo (overksam substans) under ett och ett halvt år. De patienter som redan behandlas med symptomlindrande alzheimerläkemedel fortsätter att ta dessa som tidigare. Uppföljning och kontroller sker på minnesmottagningen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Vi kommer att genomföra upprepade tester på patienterna för att undersöka om det skett förändringar av minne och kognition under försöksperioden, säger Anne Börjesson-Hanson.

Det stora europeiska forskningssamarbetet kallas NILVAD, och leds från irländska Trinity College i Dublin. Förutom Irland och Sverige deltar även forskarlag i Storbritannien, Frankrike, Nederländerna, Grekland, Ungern, Italien och Tyskland.

Läs mer om projekteten här:
www.nilvad.eu

FAKTA ALZHEIMERS SJUKDOM
Alzheimers sjukdom är en av våra stora folksjukdomar. Bara i Sverige är över 100 000 personer drabbade. På grund av den åldrande befolkningen i Europa beräknas dubbelt så många drabbas år 2050. Det är sjukliga förändringar i hjärnans nervceller som orsakar sjukdomen, som framförallt drabbar minnet. Sjukdomen leder ofta till en för tidig död. Alzheimers leder inte bara till stort lidande för patienter och för anhöriga, utan också till enorma kostnader för samhället.

Kontakt:
Anne Börjesson-Hanson, forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
031  343  86  69
076 77 66 562

anne.borjesson@neuro.gu.se

Presskontakt Krister Svahn
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
0766-18 38 69
031-786 3869
krister.svahn@sahlgrenska.gu.se


Med 6 000 studenter och 1 800 anställda är Sahlgrenska akademin Göteborgs universitets största fakultet. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom farmaci, medicin, odontologi och vårdvetenskap. Vi sysselsätter 900 forskare, som i nationella och internationella samarbeten är engagerade i såväl grundläggande medicinsk forskning och patientnära studier i samarbete med Västra Götalandsregionen som i storskaliga studier på befolkningsnivå - allt med målet att förebygga, lindra och behandla sjukdom och ohälsa.

Taggar:

Om oss

Sahlgrenska akademin är en fakultet vid Göteborgs universitet med 5000 studenter och 1800 anställda. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Fakulteten har 200 professorer och 700 aktiva doktorander. sahlgrenska.gu.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Förhoppningar på studie om nytt Alzheimerläkemedel
Twittra det här

Citat

Det här skulle kunna bli det första alzheimerläkemedlet som dämpar symtomen och påverkar sjukdomens orsaker.
Anne Börjesson-Hanson