Mer matstress i familjer med komjölksallergi

Familjer där barn har komjölksallergi är betydligt mer stressade av kost- och näringsfrågor än familjer med friska barn – och matstressen kvarstår även när allergin växt bort. Det visar forskare vid Sahlgrenska akademin och Närhälsan i Göteborg, som föreslår en ökad satsning på särskilda ”komjölksallergiskolor”.

I Sverige är komjölk den vanligaste orsaken till allergi och överkänslighet hos barn. Samtidigt är komjölk ett baslivsmedel, varifrån ett växande barn hämtar ungefär 22 procent av sitt energibehov och ett stort antal näringsämnen.

Att ta bort alla mjölkinnehållande livsmedel i ett barns kost och ersätta dem på rätt sätt är därför både svårt och viktigt – inte minst under barnets första levnadsår då det tredubblar sin vikt och växer åtskilliga centimetrar.

Doktoranden Andrea Mikkelsen vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har i sin avhandling intervjuat drygt 300 barn och familjer som sökt för mjölköverkänslighet vid Närhälsans barnmottagningar i Göteborg och Södra Bohuslän. Studierna visar att familjer med mjölköverskänslighet känner en betydligt större stress och påverkan i vardagen än familjer med barn som inte är överkänsliga.

–Kostbehandlingen påverkar både barnet och dess familj, samtidigt är vården som ges dessa barn under denna känsliga period i livet ofta inte optimal, säger Andrea Mikkelsen, till vardags legitimerad dietist och specialist på barnhälsovård.

Anmärkningsvärt nog visar studierna att stressen kring kost- och näringsfrågor kan kvarstå även sedan barnet växt ifrån sin allergi.

– Vi hade väntat oss att stressen skulle minska när barnet inte längre har någon begränsning i sin kost. Istället ser vi att den negativa påverkan kvarstår och att mat fortsätter att vara något jobbigt, med svårigheter att lära sig äta ny mat, brist på variation, "matkrångel" och så vidare, säger Andrea Mikkelsen.

Andrea Mikkelsen har i samarbete med Närhälsan utvecklat och utvärderat en så kallad ”mjölkallergiskola”, som ger drabbade familjer stöd och utbildning. Utvärderingen visar att mjölkallergiskolan både tillgodoser familjernas behov av information, är administrativt lättarbetad och sparar tid.

Arbetsformen sprids nu över Sverige - men fortfarande saknas resursen på många barnmottagningar i Västsverige, och till skillnad från andra regioner saknar Västra Götalandsregionen riktlinjer och krav på tillgång till dietist.

Avhandlingen har också undersökt hur bra familjer är på att följa generella kostråd. Andrea Mikkelsen är generellt positiv till resultaten, med undantag för förstagångsföräldrar och familjer med invandrarbakgrund som i betydligt lägre utsträckning följer råden.

– Vi ser också att familjer där barn har anlag för mjölkallergi ger barnet mjölkinnehållande bröstmjölksersättning, trots att Barnläkarföreningen avråder från detta. Min slutsats är att vi bör rikta mer uppmärksamhet till familjer med invandrarbakgrund, förstagångsföräldrar och barn som har en ärftlig benägenhet att utveckla allergisk sjukdom.

Studierna har genomförts vid samtliga barn- och ungdomsmottagningar i Göteborg (Kungshöjd, Gamlestan, Backa, Biskopsgården och Topasgatan) samt vid tre i Södra Bohuslän (Partille/Sävedalen, Mölnlycke och Öckerö). Studierna har genomförts i samarbete mellan Sahlgrenska akademin och Närhälsan Barn- och ungdomsmedicin i Södra Bohuslän och Västra Götaland.

Avhandlingen Children's hypersensitivity to cow's milk - Public health aspects and impact on families försvarades vid en disputation den 7 mars.

Länk till avhandling: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/34816

Kontakt:
Andrea Mikkelsen, leg dietist och doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
0739 149783
Andrea.mikkelsen@vgregion.se

FAKTA KOMJÖLKSALLERGI
Komjölksallergi, som innebär att inte tåla de proteiner som finns i mjölken, uppstår oftast när barnet är under ett år och börjar få mjölkprodukter. Komjölksallergi försvinner vanligen när barnet är mellan två och fyra år, men en del har kvar allergin även som vuxna. Komjölksallergi ska inte förväxlas med laktosintolerans som är mycket ovanligt bland barn.

Presskontakt Krister Svahn
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
0766-18 38 69
031-786 3869
krister.svahn@sahlgrenska.gu.se


Med 6 000 studenter och 1 800 anställda är Sahlgrenska akademin Göteborgs universitets största fakultet. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom farmaci, medicin, odontologi och vårdvetenskap. Vi sysselsätter 900 forskare, som i nationella och internationella samarbeten är engagerade i såväl grundläggande medicinsk forskning och patientnära studier i samarbete med Västra Götalandsregionen som i storskaliga studier på befolkningsnivå - allt med målet att förebygga, lindra och behandla sjukdom och ohälsa.

Taggar:

Om oss

Sahlgrenska akademin är en fakultet vid Göteborgs universitet med 5000 studenter och 1800 anställda. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Fakulteten har 200 professorer och 700 aktiva doktorander. sahlgrenska.gu.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Mjölkallergiskola bra hjälp för barn och familjer med överkänslighet
Twittra det här

Citat

Mat kan fortsätta att vara något jobbigt, även sedan allergin växt bort.
Andrea Mikkelsen, doktorand vid Sahlgrenska akademin