Mer resurser bör satsas på lärlingslärare

Den nya lärlingsutbildningen ska få fler unga i arbete. Men om inte satsningen ska bli en utopi måste resurser satsas på lärlingslärarna, det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin.

Förutom att fungera som en sammanhållande länk och ta helhetsansvar för elevernas praktiska och teoretiska utbildning, samt elevernas arbetsplatsförlagda lärande praktik (APL), ska lärlingsläraren informera, rekrytera, utbilda och handleda elevernas handledare, samt själv handleda eleverna under APL.

Det kräver att lärlingsläraren har en gedigen yrkesutbildning och flera års yrkeserfarenhet, men också god samordnings- och organisationsförmåga, förmåga att vara självständig, flexibel och kunna arbeta individinriktat. Inte minst måste lärlingsläraren kunna stå upp för skolans grundläggande värderingar och försvara elevens rättigheter gentemot kommersiella intressen.

–Ett av regeringens motiv för införande av lärlingsutbildning var att det var svårt att finna yrkeslärare inom vissa områden. Det rimmar illa med resultatet i min studie som visar på behovet av kompetenta yrkeslärare inom lärlingsutbildningen, säger Annica Lagerström, doktorand vid Sahlgrenska akademin:

–Läraren måste vara ”säljande” för att få APL-platser till eleverna och intar därför ibland en ödmjuk och undfallande attityd gentemot arbetsplatserna. Det blir lätt att kraven tonas ner eftersom det är svårt att kräva något av handledaren utan motprestation. När det är tidsbrist och elever är duktiga förekommer det att de utnyttjas som personal och arbetar utan handledning.

Om lärlingsutbildningen ska utgöra ett reellt yrkesutbildningsalternativ och inte stanna vid en politisk utopi krävs enligt Annica Lagström att lärlingslärarnas kvaliteter synliggörs.

–Yrkeslärarens kompetens är helt avgörande för att kunna hålla en hög utbildningskvalitet och rättssäkerhet. när större delen undervisningen i programgemensamma ämnena flyttats till andra verksamheter än skolan, ställs höga krav på lärlingsläraren. Att det är lärlingsläraren med relevant yrkesbakgrund som genomför besöken på APL-platserna ser jag som en självklarhet. En formell lärarutbildning är också nödvändig för att få en kvalitetsmässig och rättsäker yrkesutbildning.

Avhandlingen Lärlingslärare – en studie om hur vård- och yrkeslärares uppdrag formas i samband med införandet av gymnasial lärlingsutbildning försvarades vid en disputation vid Sahlgrenska akademin i februari. 

Länk till avhandling: http://hdl.handle.net/2077/27999

Kontakt:
Annica Lagström, institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
031 786 2360
0703-970224
annica.lagstrom@fhs.gu.se

Presskontakt
Krister Svahn

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
0766-18 38 69
031-786 3869
krister.svahn@sahlgrenska.gu.se


Sahlgrenska akademin är Göteborgs universitets största fakultet, med undervisning och forskning inom farmaci, medicin, odontologi och vårdvetenskap. Här bedrivs alltifrån grundläggande studier av molekylers struktur, via patientnära forskning i samarbete med Västra Götalandsregionen, till studier på befolkningsnivå. Allt för att förebygga, lindra och behandla sjukdom och ohälsa.

Taggar:

Om oss

Sahlgrenska akademin är en fakultet vid Göteborgs universitet med 5000 studenter och 1800 anställda. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Fakulteten har 200 professorer och 700 aktiva doktorander. sahlgrenska.gu.se

Prenumerera

Snabbfakta

Villkoren för lärlingslärare förändrade visar ny studie
Twittra det här

Citat

Yrkeslärarens kompetens är helt avgörande för att kunna hålla en hög utbildningskvalitet.
Annica Lagström, forskare vid Sahlgrenska akademin