Mindre risk för karies hos de som valt Frisktandvård

För åtta år sedan infördes Frisktandvård som en ny betalningsform i Folktandvården. En avhandling som utvärderat reformen visar att patienter som väljer Frisktandvård upplever en bättre kontroll över både tandhälsan och pengarna – och dessutom har chans till friskare tänder.

Frisktandvård infördes 2007 som ett sätt att få fler, främst unga, att gå regelbundet till tandvården. En avhandling vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har nu undersökt några av reformens effekter i Västra Götalandsregionen och jämfört den upplevda och faktiska tandhälsan, mätt som karies, hos Frisktandvårds-patienter med de patienter som betalat för sin tandvård enligt den gamla modellen.

Studierna, som inkluderar drygt 6 000 individer, visar att de som valde Frisktandvård vid starten generellt är mer motiverade och intresserade av hälsofrämjande beteenden – och har mindre risk att drabbas av karies.

– Vid vår mätning sex år efter att den nya betalningsmodellen införts såg vi att traditionellt betalande patienter hade 50 procent högre risk för karies än de som betalat enligt Frisktandvårdsmodellen. Skillnaden kvarstod även med hänsyn till andra påverkande faktorer som ålder, kön, utbildningsnivå, och mängden karies personerna hade innan möjligheten fanns att teckna avtal, säger Charlotte Andrén Andås, doktorand vid institutionen för odontologi, Sahlgrenska akademin.

Enligt avhandlingen får Frisktandvårdspatienter generellt mer förebyggande behandling och lagar färre tänder än de som betalar på det traditionella sättet. En jämförelse på individnivå visar att Frisktandvårdspatienter oftare anser att munhälsan är viktigare för välbefinnandet än patienter som betalar enligt den traditionella modellen.

– En del patienter efterlyste bättre information om vad avtalet egentligen förbinder dem till. Men i huvudsak är Frisktandvårdspatienterna mycket nöjda med modellen, säger Charlotte Andrén Andås.

Avhandlingens resultat visar att Frisktandvård bidrar till att öka patienternas känsla av trygghet och kontroll, både över sin tandvård och över dess ekonomiska konsekvenser.

– När inflytandet över den egna behandlingssituationen ökar, ökar kanske också förståelsen för hur viktigt det är att ta eget ansvar vilket får positiva effekter på tandvårdsvanorna och tandhälsan, säger Charlotte Andrén Andås.

FAKTA FRISKTANDVÅRD
Med Frisktandvård betalar du som patient ett fast pris i tre år och får också ett individuellt program för den viktiga egenvården du gör hemma. Det långsiktiga syftet med reformen är att förbättra tandhälsan i Sverige, och minska kostnaderna för både individ och samhälle för att bidra till förbättrad välfärd.

Avhandlingen A New Payment Model in Swedish Dental Care försvaras vid en disputation den 27 november.

Länk till avhandling: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/39557

Kontakt:
Charlotte Andrén Andås, doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och leg. tandläkare
031-7863125
0703-150046
charlotte.andren-andas@odontologi.gu.se

Bifogat foto: Folktandvården Västra Götaland

Presskontakt Krister Svahn
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
0766-18 38 69
031-786 3869
krister.svahn@sahlgrenska.gu.se


Med 6 000 studenter och 1 800 anställda är Sahlgrenska akademin Göteborgs universitets största fakultet. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Vi sysselsätter 900 forskare engagerade i nationella och internationella samarbeten för att förebygga, lindra och behandla sjukdom och ohälsa. 

Taggar:

Om oss

Sahlgrenska akademin är en fakultet vid Göteborgs universitet med 5000 studenter och 1800 anställda. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Fakulteten har 200 professorer och 700 aktiva doktorander. sahlgrenska.gu.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

I huvudsak är Frisktandvårdspatienterna mycket nöjda med modellen.
Charlotte Andrén Andås, doktorand vid Sahlgrenska akademin