Röntgenbilder kan motivera överviktiga att ändra livsstil

Patienter som får se sin fetma på bilder tagna med datortomografi kan få en ökad motivation till att förändra sin livsstil. Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin.

Traditionellt sett används röntgenbilder för att säkerställa en korrekt diagnos och för att vägleda till rätt behandling av patienten. En studie vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, visar att röntgenbilder också är effektiva för att förklara, informera och utbilda patienter om sin sjukdom.

I studien fick sju kvinnor och fem män som behandlades för sin fetma se röntgenbilder som visade ett tvärsnitt av den egna buken, och tillsammans med undersökande röntgensjuksköterska studera fettvävnadens fördelning i kroppen. Resultaten visar att bildundervisningen gjorde de medverkande mer motiverade att förändra sin livsstil.

–Vi ville undersöka hur patienter själva upplevde det att få sin fetmasjukdom förklarad och få information om den individuella risken för fetmans följdsjukdomar med hjälp av sina egna röntgenbilder, säger forskaren Eva Bergelin vid Sahlgrenska akademin som lett studien:

–Vårt resultat visar på att bildundervisningen berörde patienterna och kan öka deras motivation till förändring. Patienterna var positiva till metoden, de blev nyfikna och kunskapen om den egna sjukdomen ökade. Det sistnämnda är viktigt inte minst när patienterna ska diskutera den fortsatta behandlingen med sjuksköterskor, dietister och läkare.

Slutsatsen är att röntgenbilder kan vara ett bra pedagogiskt verktyg både för att förmedla unik personcentrerad information till varje enskild patient och för att öka patientens förståelse och medvetenhet om sin sjukdom.

Eva Bergelins förhoppning är att röntgenbilder ska kunna användas även i andra vårdsituationer där en livsstilsförändring och kunskap är avgörande för patientens hälsa och välbefinnande.

–En välinformerad och kunnig patient har större möjligheter att bli delaktig i sin vårdprocess och på så sätt påverka sin behandling positivt, säger Eva Bergelin.

Studien Patients’ experiences of seeing their obesity in CT-images allow for an active self-care: a qualitative study publiceras i Scandinavian Journal of Caring Sciences.

Länk till tidskrift: http://bit.ly/11jE9m6

Kontakt:
Eva Bergelin, leg. röntgensjuksköterska och adjunkt vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
031 7866127
0730 62 04 81
eva.bergelin@gu.se

Presskontakt Krister Svahn
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
0766-18 38 69
031-786 3869
krister.svahn@sahlgrenska.gu.se


Med 6 000 studenter och 1 800 anställda är Sahlgrenska akademin Göteborgs universitets största fakultet. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom farmaci, medicin, odontologi och vårdvetenskap. Vi sysselsätter 900 forskare, som i nationella och internationella samarbeten är engagerade i såväl grundläggande medicinsk forskning och patientnära studier i samarbete med Västra Götalandsregionen som i storskaliga studier på befolkningsnivå - allt med målet att förebygga, lindra och behandla sjukdom och ohälsa.

Taggar:

Om oss

Sahlgrenska akademin är en fakultet vid Göteborgs universitet med 5000 studenter och 1800 anställda. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Fakulteten har 200 professorer och 700 aktiva doktorander. sahlgrenska.gu.se

Prenumerera