Spädbarnets tarmbakterier påverkar mognaden av B-celler

Spädbarn vars tarmar tidigt koloniseras med E. coli-bakterier har ett högre antal minnes B-celler i blodet än barn som inte har denna bakterie i tarmen. Det visar en studie på nyfödda barn som genomförts vid Sahlgrenska akademin.

Eftersom tarmbakterierna, som är tio gånger fler än kroppens alla celler, stimulerar immunsystemets mognad är de oerhört viktiga för vår hälsa. Den normala bakteriefloran i våra tarmar etableras redan under nyföddhetsperioden – men i takt med en alltmer hygienisk livsstil har vår tarmflora förändrats.

Idag koloniseras svenska barn allt senare med E. coli-bakterier. De har dessutom en mindre artrik bakterieflora och en mindre omsättning av bakteriestammar i tarmen jämfört med barn i utvecklingsländer. Samtidigt har sjukdomar som orsakas av brister i immunsystemet ökat kraftigt, vilket gjort allergi till en folksjukdom i västvärlden.

Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs univerisitet, har studerat mognaden av så kallade B-celler, en typ av vita blodkroppar som producerar antikroppar som kan skydda kroppen mot infektioner och som är centrala vid utvecklandet av allergier. Forskaren Anna-Carin Lundell och hennes kollegor kan efter studier på 65 friska, nyfödda barn i Västra Götaland visa att de barn vars tarm redan under de första veckorna koloniserades av E. coli-bakterier hade ett högre antal minnes B-celler vid både 4 och 18 månaders ålder.

–Resultaten är viktiga för att förstå sambandet mellan den komplexa bakteriella tarmfloran och vårt immunsystem, och visar också vad vi riskerar att förlora med en alltför hygienisk livsstil, säger Anna-Carin Lundell.

– De flesta bakterier som finns runt oss är ofarliga, och vi bör se på dem som en mycket viktig träning för att det lilla barnets immunsystem ska mogna på rätt sätt. Friska nyfödda barn bör därför inte skyddas för mycket mot naturlig exponering av tarmfloran.

Artikeln ”Infant B cell memory differentiation and early gut bacterial colonization” kommer att publiceras i The Journal of Immunology.

Kontakt:
Anna-Carin Lundell, institutionen för Medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
031-3426411
070-5621569
anna-carin.lundell@rheuma.gu.se

Presskontakt
Krister Svahn

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
0766-18 38 69
031-786 3869
krister.svahn@sahlgrenska.gu.se


Sahlgrenska akademin är Göteborgs universitets största fakultet, med undervisning och forskning inom farmaci, medicin, odontologi och vårdvetenskap. Här bedrivs alltifrån grundläggande studier av molekylers struktur, via patientnära forskning i samarbete med Västra Götalandsregionen, till studier på befolkningsnivå. Allt för att förebygga, lindra och behandla sjukdom och ohälsa.

Taggar:

Om oss

Sahlgrenska akademin är en fakultet vid Göteborgs universitet med 5000 studenter och 1800 anställda. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Fakulteten har 200 professorer och 700 aktiva doktorander. sahlgrenska.gu.se

Prenumerera

Snabbfakta

Spädbarn vars tarmar tidigt koloniseras med E. coli-bakterier har ett högre antal minnes B-celler i blodet
Twittra det här
Minnes B-celler är centrala för utvecklandet av bland annat allergier
Twittra det här

Citat

Friska nyfödda barn bör inte skyddas för mycket mot naturlig exponering av tarmfloran.
Anna-Carin Lundell, forskare vid Sahlgrenska akademin