Störningar från nattliga godståg negativt för hälsan

Ökad godstrafik på europeiska järnvägsnät riskerar att påverka sömnen och hälsan för de som bor i närheten av spåren. En studie vid Sahlgrenska akademin, där försökspersoner exponerades för samma vibrations- och bullernivåer som från godstrafiken nattetid, drar slutsatsen att nivåer för vibrationer och buller från godstågen bör regleras för att undvika hälsopåverkan.

Eftersom majoriteten av all godstrafik på järnväg sker nattetid är sömnstörningar en av de allvarligaste negativa hälsoeffekterna för människor som bor i närheten av järnvägsspår och stationer.

Men på vilket sätt nattliga vibrationer påverkar vår sömn är dåligt utforskat. Forskare vid Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har nu i en studie låtit tolv försökspersoner sova i ett ”sömnlaboratorium”, som inretts som ett hemtrevligt sovrum men där deltagarna under sin nattsömn exponerats för samma vibrationer och bullerstörningar som från tung godstrafik.

I försöket, som redovisas i tidskriften PLOS One, utsattes deltagarna för vibrationer av olika styrka, samtidigt som deras hjärtfrekvens övervakades via EKG och aktiviteten i hjärnan studerades genom så kallad polysomnografi. Deltagarna fick dessutom svara på en enkät om hur de upplevt sin nattsömn.

Studien, som genomförts inom EU-projektet Cargovibes, visar att vibrationer motsvararande förbipasserande godstrafik fick de sovandes hjärtrytm att öka.

När vi ökade vibrationernas styrka ökade också sömnstörningarna, samtidigt som sömnkvaliteten sjönk, säger Michael Smith, forskare vid Sahlgrenska akademin.

Enligt Michael Smith påverkas vi av tung tågtrafik mer än vi själva märker. 

Den tunga tågtrafiken skapar starka lågfrekventa vibrationer som letar sig in i folks hem. De mjuka svenska markförhållandena gör dessutom att dessa vibrationer kan fortplantas en ganska lång sträcka.   

–Efterom vi vet att sömnstörningar kan ha allvarliga konsekvenser för hälsan och livskvaliteten, både på kort och lång sikt, behöver vi definiera vilka vibrationsnivåer som kan vara acceptabla från nattlig godstrafik, och vidta åtgärder som kan minska störningarna.

De tolv försökspersonerna i studien var samtliga unga och friska. De sov totalt sex nätter i sömnlaboratoriet, inklusive en kvälls tillvänjning, en kontrollnatt utan störningar och fyra nätter med vibrations- och bullerexponering.

För intervju med en av studiens testpersoner vänligen kontakta: Annika Wilbe, tele: 0736 726 458. Bifogat foto finns i högre upplösning, kontakta pressansvarig. Bildbeskrivning: Försöksperson Annika Wilbe tar plats i sömlabbet.

Studien On the influence of freight trains on humans: A laboratory investigation of the impact of nocturnal low frequency vibration and noise on sleep and heart rate, publicerades I PLOS One den 7 februari.

Länk till artikel: http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0055829

Kontakt:
Michael G. Smith, forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

031
786 3158
0761 738 304
michael.smith@amm.gu.se

Presskontakt Krister Svahn
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
0766-18 38 69
031-786 3869
krister.svahn@sahlgrenska.gu.se


Sahlgrenska akademin är Göteborgs universitets största fakultet, med undervisning och forskning inom farmaci, medicin, odontologi och vårdvetenskap. Här bedrivs alltifrån grundläggande studier av molekylers struktur, via patientnära forskning i samarbete med Västra Götalandsregionen, till studier på befolkningsnivå. Allt för att förebygga, lindra och behandla sjukdom och ohälsa.

Taggar:

Om oss

Sahlgrenska akademin är en fakultet vid Göteborgs universitet med 5000 studenter och 1800 anställda. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Fakulteten har 200 professorer och 700 aktiva doktorander. sahlgrenska.gu.se

Prenumerera

Media

Media