Tillfälliga ambulansstationer kan korta utryckningstiderna och rädda fler

Ambulanser placerade på fler ställen, som kan ändras utifrån tid på dygnet och tidigare olycksstatistik, skulle kunna minska utryckningstiden och rädda fler under transporten till sjukhus. Det visar en studie av tillfälliga ambulansstationer i Iran, som gjorts av forskare vid Sahlgrenska akademin.

Fler liv kan räddas ju snabbare vård kan sättas in, men många ambulansstationer i Sverige brottas med att nå målen för hur snabbt en ambulans ska vara på plats.

Forskare vid Prehospitalt och katastrofmedicinskt centrum i Göteborg har tillsammans med forskare vid Shiraz universitet i Iran studerat ambulanssjukvården i Shiraz. I studien – som publiceras i International Journal of Emergency Medicine – jämförs så kallade temporärt lokaliserade ambulanser med ambulanser som har utgått från sina normala, permanenta stationer.

Temporärt lokaliserade stationer innebär att ambulanser under vissa belastade tider placeras på andra ställen. Exempelvis kan ambulanser under rusningstid stationeras i närheten av olycksdrabbade vägar.

– Genom att placera ambulanserna på temporära stationer har utryckningstiden kunnat minskas med i snitt 2 minuter. Man har också kunnat visa en lägre dödlighet i patientgruppen som har hanterats av de temporärt stationerade ambulanserna, säger Amir Khorram-Manesh, forskare vid Sahlgrenska akademin.

Studien genomfördes under ett år, 2012-2013, då forskargruppen tittade på närmare 80 000 ambulansuppdrag. Resultatet av den omfattande första studien kunde senare bekräftas i en uppföljande prospektiv studie under 2015.

Shiraz har cirka 1,7 miljoner invånare (ungefär lika många invånare som i Stor-Göteborg) och resultatet går att översätta till svenska förhållanden, menar forskarna.

– Var tillfälliga ambulanser ska placeras bör utgå från en riskanalys och statistik över tidigare ambulanskörningar, säger Amir Khorram-Manesh.

I Göteborg har man tidigare funderat kring temporära ambulansstationer. I ett projektarbete som gjordes vid Chalmers tekniska högskola 2013 påpekades vikten av en noggrannare placering av ambulanser och dessa beräkningar fanns sedan med i valet av den nya stationen på Gullbergsvass i Göteborg.

Vid enheten Ambu-Alarm inom Prehospitalt och katastrofmedicinskt centrum i Göteborg har man sedan en tid tillbaka också arbetat med en kartläggning av ambulansrörelser och placering av ambulanser, enligt Per Örninge, överläkare Prehospital akutvård, VGR.

Fakta:
Ett genomsnittligt län i Sverige har omkring 20 ambulanser. I Stockholms län finns det cirka 50 och flest ambulanser, runt 80 stycken, har Västra Götaland (källa: SOS Alarm).
Under den tid som studien utfördes i staden Shiraz, Iran, fanns 24 ambulanser och 8 av dessa var placerade vid tillfälliga stationer. De temporära stationerna i Shiraz valdes utifrån data över vilka områden som drabbats av flest incidenter och trafikstockningar, tillsammans med avståndet till närmaste sjukhus. De 16 återstående ambulanserna var placerade på permanenta stationer, utspridda över hela staden. En ny prospektiv studie genomfördes under 2015, då resultaten kunde bekräftas.

Studien Does temporary location of ambulances (“fluid deployment”) affect response times and patient outcome? publicerades i International Journal of Emergency Medicine den 9 oktober.

Länk till artikeln: http://www.intjem.com/content/8/1/37

Kontakt:
Amir Khorram-Manesh, forskare vid Sahlgrenska akademin
0707-722 741
amir.khorram-manesh@surgery.gu.se

Johanna Hillgren
Vikarierande pressinformatör
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
031-786 4029

0766-18 4029
johanna.hillgren@gu.se


Med 6 000 studenter och 1 800 anställda är Sahlgrenska akademin Göteborgs universitets största fakultet. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Vi sysselsätter 900 forskare engagerade i nationella och internationella samarbeten för att förebygga, lindra och behandla sjukdom och ohälsa. 

Taggar:

Om oss

Sahlgrenska akademin är en fakultet vid Göteborgs universitet med 5000 studenter och 1800 anställda. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Fakulteten har 200 professorer och 700 aktiva doktorander. sahlgrenska.gu.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Genom att placera ambulanserna på temporära stationer har utryckningstiden kunnat minskas med i snitt 2 minuter.
Amir Khorram-Manesh, forskare vid Sahlgrenska akademin