Tillväxthormon minskar dödligheten vid hypofystumör

Ersättningsbehandling med tillväxthormon förlänger livet på patienter med hormonella brister orsakade av tumör i hypofysen. De dagliga sprutorna eliminerar den ökade dödlighet som annars finns i gruppen, visar en studie från Göteborg.

– Den ökade dödlighet man konstaterade för mer än två decennier sedan är nu återställd till det normala, säger Daniel S. Olsson, läkare och forskare på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

 – Det här har vi kunnat studera tack vare att vi har Europas största patientgrupp på området som vi följer och har följt länge, fortsätter han.

Växer långsamt

Mensrubbningar, dämpad sexlust, huvudvärk och ett allt smalare synfält är vanliga symptom på hypofysadenom, som i huvudsak drabbar folk över 45 år.

Tumören är nästan alltid godartad men i takt med att den växer och tar plats slår den i många fall ut de naturliga hormoner – kortison, könshormon, tillväxthormon och ämnesomsättningshormon – som alla styrs från hypofysens främre del. Tumören trycker även mot det så kallade synnervskorset, vilket ofta medför att synen försämras.

– Det är en långsamväxande tumör som i normalfallet inte sprider sig men ändå skapar stora problem för patienten, säger Daniel S. Olsson.

Även sedan tumören opererats bort, vilket sker genom näsan, behöver kroppen i många fall hjälp med att kompensera för förlorade hormoner. Med ersättning av tillväxthormon har blodtryck och blodfetter sänkts, och riskerna för benskörhet och minskad muskelmassa dämpats.

Normal överlevnad

Samtidigt har det funnits frågetecken. Dels för att behandlingen varit dyr och besvärlig – det handlar om dagliga doser som patienten injicerar själv – och dels på grund av farhågor kring hur själva tumören påverkas.

– Det har hela tiden funnits en viss oro för att patienterna kan få en ökad tillväxt i tumören av tillväxthormonet, men flera studier har visat lugnande resultat. Hypofystumörer hos patienter med tillväxthormon tillväxer inte oftare än hos patienter utan tillväxhormon, säger Daniel S. Olsson.

I den aktuella studien har drygt 400 patienter med icke hormonproducerande hypofysadenom följts under tio års tid. Vissa i gruppen har fått ersättningsbehandling med tillväxthormon och andra inte. Patienternas överlevnad har också jämförts med normalbefolkningen.

– Som första studie i världen kan vi nu visa att patienterna har en helt normal överlevnad med modern behandling inkluderande tillväxthormon, konstaterar Daniel S. Olsson.

Studien är publicerad i The European Journal of Endocrinology (http://www.eje-online.org/content/early/2016/10/21/EJE-16-0450). 

Ansvarig forskare: Daniel S. Olsson 0708 278 671; daniel.olsson@gu.se

Presskontakt: Margareta Gustafsson Kubista 0705 301 980; margareta.g.kubista@gu.se

Med 6 000 studenter och 1 800 anställda är Sahlgrenska akademin Göteborgs universitets största fakultet. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Vi sysselsätter 900 forskare engagerade i nationella och internationella samarbeten för att förebygga, lindra och behandla sjukdom och ohälsa. 

Taggar:

Om oss

Sahlgrenska akademin är en fakultet vid Göteborgs universitet med 5000 studenter och 1800 anställda. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Fakulteten har 200 professorer och 700 aktiva doktorander. sahlgrenska.gu.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

Det är en långsamväxande tumör som i normalfallet inte sprider sig men ändå skapar stora problem för patienten.
Daniel S. Olsson, läkare och forskare