Upptäckt kan ge nytt skydd mot hiv

Det går att lura hiv-virus att binda till sockermolekyler så att viruset inte infekterar kroppen. Det visar en ny avhandling från Sahlgrenska akademin. Upptäckten öppnar för nya förbyggande läkemedel mot hiv, och skulle kunna leda till en skyddande gel som kvinnan kan föra in i slidan före samlag.

Kondom är ett bra skydd mot sexuellt överförbara sjukdomar som hiv och könsherpes, men det är ett skydd som bara kan användas av män.

– Det kan vara problematiskt, inte minst för gifta kvinnor, att förhandla med sin partner om kondom. Ett kompletterande skydd i form av ett virusdödande medel som kan appliceras i underlivet före, under eller efter samlag skulle kunna vara en bra metod för att minska spridningen av hiv och könsherpes, säger Joanna Said doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

När virus infekterar kroppen binder de till ytan av cellerna på så kallade receptorer. Det är molekyler som viruset kan känna igen och fastna på för att sedan infektera cellen.

– Vi har testat olika substanser som liknar de här molekylerna, och som gör att viruspartiklar binder in till substanserna istället för till receptorerna. Därmed luras virus från att infektera cellerna, och viruset oskadliggörs och dör, säger Joanna Said.  

Studierna är gjorda i cellodling och genom försök på möss. Genom att odla upp hiv-virus i celler i odlingskärl på laboratorium och tillsätta de sockerliknande substanserna lyckades forskarna förhindra hiv-infektion.

Forskargruppen har också testat att behandla möss med substanserna på samma sätt som det är tänkt att fungera för människa. Mössen utsattes för herpesvirus, eftersom det fungerar på liknande sätt som hiv-viruset i detta sammanhang, och eftersom hiv-virus är svårt att studera med hjälp av djurförsök. Av de möss som fick substans strax innan eller strax efter det att de utsattes för virus klarade sig hälften från infektionen.

Forskargruppen testade också att blanda virus och substans innan det tillsattes till mössen, med ett mycket gott resultat.

– Vi visar att den här typen av sockerbaserade substanser är lovande läkemedelskandidater för utveckling av förebyggande behandling som kan skydda mot sexuellt överförbar hiv- och herpes-smitta, säger Joanna Said.

Avhandlingen Inhibition of HIV-1 and HSV-2 infection by glycosaminoglycan mimetics försvarades vid en disputation den 14 juni.

FAKTA HIV
34 miljoner människor beräknas vara hiv-smittade i världen. En stor majoritet av de som har sjukdomen bor i afrikanska länder söder om Sahara. I Sverige har drygt 6 000 personer diagnosen, och förra året upptäckes ? nya fall. Hiv behandlas med flera olika bromsmediciner i kombination, vilket fördröjer sjukdomsförloppet markant. Hiv går ännu inte att bota.

Kontakt:
Joanna Said, doktorand vid institutionen för biomedicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
joanna.said@microbio.gu.se
031-342 46 63
0736-21 39 76

Huvudhandledare professor Tomas Bergström, tomas.bergstrom@gu.se, tel. 031-342 4735

Presskontakt Krister Svahn
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
0766-18 38 69
031-786 3869
krister.svahn@sahlgrenska.gu.se


Med 6 000 studenter och 1 800 anställda är Sahlgrenska akademin Göteborgs universitets största fakultet. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom farmaci, medicin, odontologi och vårdvetenskap. Vi sysselsätter 900 forskare, som i nationella och internationella samarbeten är engagerade i såväl grundläggande medicinsk forskning och patientnära studier i samarbete med Västra Götalandsregionen som i storskaliga studier på befolkningsnivå - allt med målet att förebygga, lindra och behandla sjukdom och ohälsa.

Taggar:

Om oss

Sahlgrenska akademin är en fakultet vid Göteborgs universitet med 5000 studenter och 1800 anställda. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Fakulteten har 200 professorer och 700 aktiva doktorander. sahlgrenska.gu.se

Prenumerera

Snabbfakta

Upptäckt i avhandling öppnar för gel som skyddar mot HIV
Twittra det här

Citat

Sockerbaserade substanser är lovande kandidater för förebyggande behandling av sexuellt överförbar smitta.
Joanna Said, forskare vid Sahlgrenska akademin