Vanligt med komplikationer vid tandimplantat

Nästan 8 procent av patienter med tandimplantat förlorar minst ett implantat inom tio år. Ännu fler drabbas av sjukdomstillståndet peri-implantit. Patienter med parodontit löper större risk för implantatförlust och peri-implantit. Det visar en ny avhandling vid Sahlgrenska akademin.

I Sverige får årligen omkring 30 000 patienter behandling med tandimplantat. Det är en vanlig metod vid tandlöshet och Sverige tillhör de länder som har flest patienter med tandimplantat i förhållande till folkmängden.

När man tidigare utvärderat metoden har det ofta varit begränsat till beskrivande observationsstudier på patientgrupper inom specialisttandvård. Få studier har analyserat förekomsten av biologiska komplikationer som exempelvis peri-implantit – ett sjukdomstillstånd som kännetecknas av inflammation i implantatets angränsande vävnader och förlust av stödjande käkben.

I ett nationellt projekt har behandling med implantat utvärderats med avseende på patientupplevd nytta, implantatförluster och förekomst av peri-implantit.

– Resultatet av den inledande enkätundersökningen, med 4 716 slumpmässigt utvalda patienter, visade att patienterna överlag var nöjda med behandlingen och att män och äldre patienter var mer nöjda än kvinnor och yngre patienter, säger Jan Derks, forskare vid Sahlgrenska akademin.

Nio år efter behandlingen med tandimplantat undersöktes närmare 600 patienter vid 37 olika kliniker i Sverige.

– 7,6 procent av patienterna hade efter nio år förlorat minst ett implantat och 14,5 procent av patienterna hade drabbats av peri-implantit med uttalad benförlust, säger Jan Derks.

Rökare och patienter med parodontit (tandlossning) visade en ökad risk för tidiga implantatförluster, och parodontitpatienter visade även en ökad risk för svår peri-implantit.

– Peri-implantit förefaller debutera redan några år efter installation och utvecklas snabbt i ett accelererande mönster, säger Jan Derks.

Resultaten från studien ger viktig information för tandvården och patienter för att minska risken för implantatförluster och uppkomsten av peri-implantit.

Avhandlingen Effectiveness of implant therapy in Sweden försvarades den 16 oktober.

Länk till avhandlingen: http://hdl.handle.net/2077/39544

Kontakt:
Jan Derks, doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
070–750 52 77
jan.derks@odontologi.gu.se

Handledare:
Professor Tord Berglundh, 076–618 31 82,
tord.berglundh@odontologi.gu.se

Professor Jan Wennström, jan.wennstrom@odontologi.gu.se

Fakta om studien:
Det nationella projektet genomfördes som en populationsbaserad fältstudie och utgick från 4 716 slumpmässigt utvalda patienter från Försäkringskassans register. Behandlingen med tandimplantat utfördes under 2003/2004. I en inledande studie skickades en enkät till alla 4 716 patienter för att analysera den patientupplevda nyttan med behandlingen. Journaluppgifter och röntgenbilder från 2 765 patienter samlades in från cirka 800 tandläkare. 9 år efter behandlingen med tandimplantat undersöktes 596 av de 2 765 patienterna vid 37 olika kliniker i Sverige.

Johanna Hillgren
Vikarierande pressinformatör
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
031-786 4029

0766-18 4029
johanna.hillgren@gu.se


Med 6 000 studenter och 1 800 anställda är Sahlgrenska akademin Göteborgs universitets största fakultet. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Vi sysselsätter 900 forskare engagerade i nationella och internationella samarbeten för att förebygga, lindra och behandla sjukdom och ohälsa. 

Taggar:

Om oss

Sahlgrenska akademin är en fakultet vid Göteborgs universitet med 5000 studenter och 1800 anställda. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Fakulteten har 200 professorer och 700 aktiva doktorander. sahlgrenska.gu.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

7,6 procent av patienterna hade efter nio år förlorat minst ett implantat och 14,5 procent av patienterna hade drabbats av peri-implantit med uttalad benförlust.
Jan Derks, Sahlgrenska akademin