Äldre män med prostatacancer behandlas sällan med cytostatika

Få män över 70 år får cytostatikabehandling mot avancerad prostatacancer. Det visar en ny studie från forskare vid universiteten i Göteborg och Umeå. Ingela Franck Lissbrant som är specialistläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset ledde studien.

Cytostatikabehandling av män med avancerad prostatacancer ger symtomlindring och längre överlevnad men hittills har det saknats kunskap om hur cytostatika används vid prostatacancer i Sverige.  

En ny studie i Nationella prostatacancerregistret visar att få män över 70 år med avancerad prostatacancer får cytostatika. Det fanns tydliga geografiska skillnader i användningen och behandlingen gavs ofta för sent i sjukdomsförloppet. Yngre män behandlades oftare än äldre män med cytostatika och män med hög utbildningsnivå behandlades oftare än de med låg utbildning

Syftet med studien var att undersöka hur stor andel av män som dött av prostatacancer som fått cytostatika. Studien genomfördes 2009-2010 i alla svenska sjukvårdsregioner utom Skåne med analys av data i Nationella prostatacancerregistret (NPCR), Patientregistret, Dödsorsaksregistret, Läkemedelsregistret och Apoteket Farmaci. 

Av de 2 677 män som avled under studietiden erhöll totalt 21 procent, eller 556 män, någon typ av cytostatika. Av männen under 70 år fick 61 procent (239) cytostatika, medan 30 procent (246) av männen mellan 70 och 79 år och bara 5 procent (71) bland dem som var äldre än 80 år fick cytostatika. Hälften av de behandlade männen fick sista behandlingen under sina sista sex levnadsmånader.

Det fanns stora geografiska skillnader i användningen av cytostatika. 
Ingela Franck Lissbrant som ledde studien kommenterar resultaten så här:

- Studien visar att det finns en underbehandling av äldre män med avancerad prostatacancer som är i övrigt friska. Här finns plats för förbättring 

Kontaktpersoner: 

Ingela Franck Lissbrant, specialistläkare samt medicine doktor, Avdelningen för onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
Tel +46 735 62 59 63, e-post: ingela.franck.lissbrant@oncology.gu.se 

Pär Stattin, professor, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, urologi och andrologi, Umeå universitet, e-post: par.stattin@urologi.umu.se

Taggar:

Om oss

Presstjänsten svarar på telefon 031-342 96 00 mellan 8-16:30 på vardagar. Du kan också mejla dina frågor samt kontaktuppgifter till massmedia.su@vgregion.se, så hör vi av oss. Vi svarar endast på olycksförfrågningar på telefon 031-342 96 00, alla vardagar 16.30-21 och på helger mellan 8-21. Vid brådskande ärenden under kvällstid och helger kontakta växeln. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten, eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby eller mejla till massmedia.su@vgregion.se Våra bilder är fria att användas för redaktionellt innehåll dock ej i kommersiellt syfte.