Barbro Fridén – årets ledare 2015

Tidningen Affärsvärlden har utsett årets ledare 2015 – en stolt Barbro Fridén, sjukhusdirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, tog på tisdagskvällen emot det prestigefyllda priset under en ceremoni på Berns i Stockholm.

Motiveringen löd: ”Med entusiasm, mod och stort personligt engagemang har Årets ledare 2015 skapat ordning, arbetsglädje, effektivitet och starkt kundfokus i en stor och mycket komplex verksamhet”.

- Jag är oerhört stolt över utnämningen, men jag är lika stolt över alla i min närhet som hjälper mig i arbetet. Det är ett teamarbete där allt blir möjligt om man jobbar tillsammans med ett gemensamt mål, säger Barbro Fridén.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har gjort en spännande resa sedan Barbro Fridén tog över ledningen 2012. Sjukvården i Sverige brottas med många komplexa problem som i slutändan drabbar patienten. Det handlar om lång väntan på akuten, patienter som inte blir sedda eller har för lite inflytande över sin vård och behandling. Detta har Barbro Fridén bestämt sig för att ändra på.

Ett av sjukhusets tre mål är en akutsjukvård i toppklass, där målet är att ta fram ett helhetskoncept för att lösa de problem som finns i akutsjukvården. Det sker genom ett strukturerat och enhetligt förbättringsarbete på de fyra stora akutmottagningarna inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Parallellt med det började sjukhuset aktivt och målmedvetet arbeta med Värdebaserad vård – ett arbetssätt där fokus ligger på att skapa värde för patienten – i alla lägen. Patienten ska finnas i centrum och sjukvårdspersonal samarbetar med patienten. Sjukhusets nya värdegrund stärker det arbetet ytterligare: Tillsammans – med patienten, för patienten.

- Samverkan är både viktigt och nödvändigt. Patienten kan mycket om sin egen hälsa och vi ska och måste vara en partner till patienten. En lyckosam vård utgår från patientens behov. Och patientsäkerheten ska vara i fokus.

Sveriges största universitetssjukhus behöver naturligtvis också ligga i framkant när det gäller forskning, då Sahlgrenska Universitetssjukhuset bedriver högspecialiserad vård med sin spetskompetens. Ett nära samarbete med Sahlgrenska akademin gör detta möjligt och flera framstående forskningsprojekt bedrivs här såsom till exempel en fungerande hjärnstyrd robotarm och världens första lyckade livmodertransplantationer som resulterat i flera nya bebisar.

- Forskning är en förutsättning för att kunna förbättra vården inom alla områden, säger Barbro Fridén.

Fakta

Årets Ledare är Sveriges förnämsta utmärkelse i sitt slag. Utmärkelsen instiftades 1984 med syfte att uppmärksamma positiva förebilder inom svenskt närings- och organisationsliv.

Årets Ledare kan vara en person som är verksam inom såväl inom privat som offentlig sektor. Genom åren har utmärkelsen delats ut till personer verksamma inom vitt skilda branscher. Gemensam nämnare är att dessa uppvisat ett enastående ledarskap.

Text: Lisa Klang

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är norra Europas största universitetssjukhus. Här finns kompetensen att utföra de allra mest avancerade behandlingar och ingrepp som dagens medicinska utveckling tillåter. Inom cirka 25 specialiteter har vi spetskompetens och behandlar patienter från hela Sverige. Den kliniska forskningen i samarbete med Sahlgrenska akademin är en naturlig del av sjukvården.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig att hitta svar och kontaktpersoner inom SU. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-21 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Media

Media