Billiga läkemedel kan rädda tusentals – bara i Sverige

En ny stor internationell studie, där forskare från Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset deltagit, visar att blodförtunnande medel, statiner, betablockerare och acetylsalicylsyra skrivs ut alldeles för sällan. Det är billiga, förebyggande läkemedel som skulle kunna förhindra ett mycket stort antal dödsfall i hjärtinfarkt eller stroke.

Studien är ett resultat av ett forskningssamarbete mellan 17 länder, och publiceras i den högt ansedda medicinska tidskriften the Lancet.

De läkemedel som studien visar borde användas betydligt mer är blodförtunnande, kolesterolsänkande (så kallade statiner), betablockerare och acetylsalicylsyra, som är den verksamma beståndsdelen ibland annat Aspirin och Magnecyl.

– Det är preparat där patentet gått ut. De är billiga, välbeprövade och effektiva, och det finns ingen anledning till att vi inte skulle ge dem mycket oftare till patienter som ligger i riskzonen. Bara i Sverige hade det kunnat rädda tusentals människoliv varje år, säger Annika Rosengren, professor i medicin vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Resultaten kommer från en stor internationell studie som omfattar mer än 150 000 vuxna människor i låg- mellan- och höginkomstländer världen över. Av dem som hade haft en hjärtinfarkt eller en stroke tog bara var fjärde blodförtunnande läkemedel, omkring var femte tog betablockerare eller acetylsalicylsyra och endast var sjunde tog kolesterolsänkande läkemedel. Lägst var siffrorna i låginkomstländerna. Studien visar även att kvinnor använder läkemedlen mer sällan än män.

– Resultaten tyder på att det behövs en systematisk ansträngning för att förstå varför så billiga läkemedel underutnyttjas världen över. Det här är en global tragedi och representerar en enorm bortkastad möjlighet att hjälpa miljontals människor med hjärtkärlsjukdom till en mycket låg kostnad, säger professor Salim Yusuf vid McMaster University i Canada, som lett studien.

Den stora internationella studien kallas PURE-studien (Prospective Urban Rural Epidemiology Study). De 17 länder som ingår i studien är Canada, Sverige, Förenade Arabemiraten, Argentina, Brasilien, Chile, Malaysia, Polen, Sydafrika, Turkiet, Kina, Colombia, Iran, Bangladesh, Indien, Pakistan och Zimbabwe.


Sahlgrenska akademin är den hälsovetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset är ett av norra Europas största sjukhus. Närmare 300 forskningsprojekt sker i samverkan mellan akademin och universitetssjukhuset. Exempel på starka forskningsområden är fetma med kardiovaskulär forskning och diabetes, biomaterial, farmakologi, neurovetenskap, pediatrik, epidemiologi, reumatologi och mikrobiologi.

 

 


Kontaktperson: Annika Rosengren, professor vid Sahlgrenska akademin och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, telefon 031-343 4086 eller 0709-603674, e-post annika.rosengren@gu.se 

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig att hitta svar och kontaktpersoner inom SU. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-21 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera