BUP mitt i stan ska ge jämlikare vård

Barn- och ungdomspsykiatrin storsatsar i Göteborg. Helt nya lokaler mitt på Drottninggatan och nya arbetssätt ska ge unga med psykisk ohälsa en snabbare, jämlikare och tillgängligare vård.

Med bästa läge, mitt i centrala Göteborg, öppnar Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset sin nya centrala enhet senare i år. Det blir helt nyrenoverade, anpassade lokaler på 2 600 kvadrat, som ska rymma en rad olika verksamheter inom BUP. Bland annat en helt ny BUP-enhet för nybesök.

Idag sker öppenvårdens nybesök inom barn- och ungdomspsykiatrin på sex öppenvårdsmottagningar runt om i Göteborg, Mölndal och Partille. De har hårt söktryck och sköter allt från nybesök till utredning och behandling. Den nya centrala enheten ska ta hand om alla remisser och nybesök. Sedan ska all utredning och behandling ske ute på öppenvårdsmottagningarna.

- Nybesöken kommer gå till på samma sätt för alla. Alla kommer få en vårdplan innan de kommer ut till ”sin” öppenvårdsmottagning. Den centrala enheten avlastar också mottagningarna vilket förhoppningsvis gör att de kan hjälpa fler patienter. Det blir helt enkelt mer effektivt, säger Marie Carlsson, verksamhetschef för BUP vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Ett annat syfte med BUP Drottninggatan är att centralisera mer komplicerade behandlingar och övergripande verksamhet inom barn- och ungdomspsykiatrin. Lokalerna kommer inhysa forskning och utveckling, en behandlingsenhet för svårare neuropsykiatrisk problematik, DBT-teamet som främst hjälper unga med självskadebeteenden, samt en specialmottagning för bipolär sjukdom och psykos och för tvångssyndrom. Flera av dessa verksamheter har legat utspridda i östra Göteborg men kommer nu flytta in till centrum.

- Vi är jätteglada för våra nya, fina, centrala lokaler. Dels kommer det bli lika långt att åka för våra patienter, oavsett om de bor i Frölunda eller Partille. Men nästan lika viktigt som det är signalen detta sänder ut. Psykisk ohälsa är inte något som ska gömmas undan långt ifrån allmänheten. Det finns ju mitt bland oss, säger Marie Carlsson.

 

Suzanne Ågård, chefsöverläkare vid Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, och Marie Carlsson, verksamhetschef för Neurologi, psykiatri och habilitering Barn vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

Fakta: Barn- och ungdomspsykiatrin

Barn och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP) har sex öppenvårdsmottagningar i fem kommundelar i Göteborgsområdet och Södra Bohuslän. BUP har också tre vårdavdelningar och en ätstörningsenhet belägna på Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus, Östra Sjukhuset.

BUP utreder och behandlar patienter upp till 18 år med psykiatrisk ohälsa på specialistnivå. De vanligaste besvären hos BUPs patienter är, depressioner och ångestsjukdomar, utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser såsom ADHD och autism , tvångssyndrom, traumarelaterade besvär, självskadeproblematik och ätstörningar.

 

Om du har frågor eller vill ha mer information, hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig att hitta svar och kontaktpersoner inom SU. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-21 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Media

Media