Christina Bergh – chef för HTA-centrumChristina Bergh (54 år) är gynekolog och adjungerad professor i obstetrik och gynekologi.
Vidare är hon studierektor för forskarutbildningen vid Institutionen för kliniska vetenskaper.
På Sahlgrenska akademins webbplats på nätet finns hon omnämnd på 393 platser.

– Christina Bergh är en entusiasmerande och oerhört kunnig person med ett stort kontaktnät.
Hon kommer att betyda mycket för utvecklingen inom detta område, säger Ing-Marie Bergbrant.

HTA – Health Technology Assessment - handlar om att granska och utvärdera medicinska metoder. Såväl tillämpade som nya metoder kommer att granskas ur ett medicinskt, ekonomiskt, etiskt och organisatoriskt perspektiv. Arbetsmetodiken liknar den som SBU (Statens Beredning för medicinsk Utvärdering) använder sig av. Det HTA-centrum som nu håller på att byggas upp är ett gemensamt arbete mellan Västra Götalandsregionen, SU och Sahlgrenska akademin.

Alla metoder som kostar mer än en miljon kronor ska enligt beslut i regionen granskas och utvärderas med stöd av HTA-metodiken. Några få personer kommer att arbeta med granskning och utvärdering på central nivå, eftersom merparten av arbetet huvudsakligen kommer att ske ute i de olika verksamheterna, men med stöd från HTA-centrum.
Därutöver har regionen utsett en kvalitetssäkerhetsgrupp som också ska deltaga i granskningsarbetet.

– Granskning och utvärdering är självfallet betydelsefullt sett ur ett ekonomiskt perspektiv, men framför allt handlar det om att tydliggöra kunskapsläget och därmed ge god och kvalitetssäker vård byggd på vetenskap och beprövad erfarenhet, säger Christina Bergh.

Hon tillträder befattningen den 1 oktober.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig att hitta svar och kontaktpersoner inom SU. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-21 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera