Det bör gå att öka antalet donatorer!

Hur ska tillgången på organ för transplantation kunna förbättras, så att sjukvården kan ge fler patienter möjligheter till ett bättre liv efter en transplantation?

Bengt-Åke Henriksson, överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och regional donationsansvarig läkare i Västra Götalandsregionen, går igenom frågan om organdonation.

Tid: Onsdagen 15 juni klockan 10.00 till 12.00 
Plats: Hjärtats aula, Blå stråket 5, huvudentrén, Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.
(Gå korridoren rätt fram, vid dess slut ta vänster. En bit ned på vänster sida finns Hjärtats aula). 

Presseminariet inleds med en kort presentation av World Transplant Games, WTG2011. WTG2011 är en internationell idrottstävling för transplanterade, som hålls den 17-24 juni i Göteborg.  Deltagarna är från 54 länder och tävlar i 13 olika idrotter. Det är 18:e gången spelen hålls och första gången i Sverige. Mer information och program finns på www.wtg2011.se

Medverkande: Anders Olsson, President, World Transplant Games 2011.

 


Kontaktperson: Göran Ekstedt, kommunikationsstrateg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, tel. 070-960 05 91 

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig att hitta svar och kontaktpersoner inom SU. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-21 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera