Ett steg närmare transplantation av stamceller i hjärnanStudien är genomförd av ett forskarlag vid Center for Brain Repair and Rehabilitation vid Sahlgrenska akademin. Resultaten presenteras i den ansedda vetenskapliga tidskriften Stem Cells.

Transplantation av stamceller och aktivering av kroppsegna stamceller anses av många vara en lovande framtida behandling vid flera neurologiska sjukdomar.

– Just nu forskas det intensivt världen över för att hitta sätt att få stamcellerna att utvecklas till rätt sorts cell, vandra genom hjärnvävnaden till rätt plats och sedan överleva. Även om det återstår mycket arbete innan patienter kan få nytta av kunskapen är våra resultat ett viktigt steg i rätt riktning, säger Milos Pekny, professor vid Sahlgrenska akademin.

Astrocyter är en celltyp i det centrala nervsystemet som kontrollerar många neurologiska funktioner, bland annat hjärnans förmåga att reparera sig själv. Forskargruppen har tidigare visat att en minskad aktivering av astrocyter gör att det tar längre tid för en skada att läka, men senare blir regenerationen av nervcellers nervtrådar och synapser bättre. Den minskade astrocytaktiveringen ger även bättre resultat vid transplantation av celler till näthinnan.

– Astrocyter aktiveras också när vi transplanterar stamceller in i hjärnan och vi visar att detta försämrar stamcellernas utveckling, säger Milos Pekny.

Forskarna har använt sig av genförändrade möss vars astrocyter inte kan producera två proteiner som kallas GFAP och vimentin, vilket begränsar astrocyternas förmåga att bli aktiverade. I cellodling med astrocyter som inte producerar proteinerna ökade nybildningen av nervceller med 65 procent. Samtidigt ökade bildningen av nya astrocyter med 124 procent.

I studien transplanterades stamceller in i mössens hippocampus, ett område där nya nervceller bildas även hos vuxna. När möss med begränsad astrocytaktivering användes som mottagare ökade antalet av nervceller och astrocyter som härstammade från de transplanterade stamcellerna. Dessutom var de nyligen bildade nervcellerna mer mogna än i normala möss.

– Dessa studier gjordes i samarbete med professor Peter Eriksson, en vän, fantastisk kollega och pionjär inom den humana neurostamcellsforskningen, som lämnade oss mycket plötsligt för bara några dagar sedan, säger Milos Pekny.

Tidskrift: Stem Cells

Artikelns titel: Increased Neurogenesis and Astrogenesis from Neural Progenitor Cells Grafted in the Hippocampus of GFAP-/-Vimentin-/- Mice

Författare: Åsa Widestrand, Jonas Faijerson, Ulrika Wilhelmsson, Peter L. P. Smith, Lizhen Li, Carina Sihlbom, Peter S. Eriksson, Milos Pekny

För mer information kontakta:

Professor Milos Pekny, telefon: 031-786 32 69, 070-913 48 65,

e-post: milos.pekny@neuro.gu.seElin Lindström Claessen

Vik. Pressansvarig, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Telefon: 031-773 3869, 070-829 43 03

e-post: elin.lindstrom@sahlgrenska.gu.se

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig att hitta svar och kontaktpersoner inom SU. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-21 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera