Farliga läkemedel stulna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Flera läkemedel har stulits på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det rör sig bland annat om läkemedlen celokurin, midazolam, adrenalin och amiodaron. Dessa läkemedel ska inte användas utan läkares ordination och kan vid felaktig användning orsaka livsfara.

– Vi uppmanar de som har information eller kommer i kontakt med läkemedlen att kontakta Polisen eller sjukhuset, säger Per-Ove Stotzer, verksamhetschef på Medicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Stölden, som inträffade någon gång mellan den 10 och 11 maj, är polisanmäld och parallellt pågår in internutredning.

– Vi har tydliga säkerhetsrutiner för att förhindra läkemedelsstölder och enheten var låst så vi utreder nu hur stölden ändå kunde inträffa, säger Per-Ove Stotzer.

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig att hitta svar och kontaktpersoner inom SU. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-21 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera