Forskare i Göteborg bakom ny medicin vid Addisons sjukdom - Höjd livskvalitet hos flertalet patienter, visar ny studie

Patienter som behandlas för primär binjurebarksvikt, eller Addisons sjukdom, har i studier visat sig ha försämrad livskvalitet med trötthet, ångest och sjukfrånvaro från jobbet.
De patienter som står på ett nytt läkemedel, som forskats fram vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, har avsevärt bättre livskvalitet jämfört med de som står på konventionell behandling enligt en ny studie som presenteras på en internationell kongress i Milano[1].

 Ragnhildur Bergthorsdottir.

– Detta är den första studien som jämför gammal och ny medicinering med fokus på livskvalitet. Nedsatt livskvalitet har i många forskningsarbeten beskrivits som en stor sak för patienterna. Det är trötthet, ångest, problem att sköta sitt arbete vilket även inbegriper viktiga ekonomiska aspekter. Det är glädjande att det är dessa parametrar som påverkas i en positiv riktning av det nya läkemedlet, säger Ragnhildur Bergthorsdottir överläkare i endokrinologi vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, som lett studien i samarbete med kollegor i Linköping.

Addisons sjukdom är en ovanlig kronisk sjukdom som kräver livslång medicinering för att man ska kunna överleva. I Sverige uppskattas cirka 1 400 personer ha Addisons sjukdom. Sjukdomen innebär att kroppen inte har förmåga att tillverka sitt eget kortisol, ett livsnödvändigt hormon som bland annat styr omsättningen av fett, socker och proteiner. Nivåerna av kortisol påverkar även immunförsvaret och när kroppen utsätts för stress som t ex infektioner och i samband med operationer behövs mycket kortisol. Sjukdomen kräver livslång behandling med en syntetisk form av kortisol som man måste ta varje dag.

 – Att patienterna trots behandling ofta mår dåligt beror troligen bland annat på att gamla mediciner som vi haft sedan 50-talet och fördelas på 2-3 doser över dagen ger en onaturlig kortisolprofil över dygnet. Det nya läkemedlet har fördelen av att både ha en snabb och dels en fördröjd frisättande fas som efterliknar den naturliga utsöndringen av kortisol i kroppen och möjliggör dosering en gång per dag, säger Ragnhildur Bergthorsdottir.

– Detta är en liten patientgrupp men med en besvärlig kronisk sjukdom som kan påverka livet mycket. Även om vi inte analyserat all data än, ser vi att de som står på den nya behandlingen har bättre livskvalitet jämfört med de som står på konventionell behandling och jag hoppas att alla som behöver det ska få en chans att prova den nya behandlingen, säger Ragnhildur Bergthorsdottir.

Frågor: Ragnhildur Bergthorsdottir, 031-342 1000, e-post: ragnhildur.bergthorsdottir@medic.gu.se

Fakta om studien:
”Health-related Quality of life in patients with adrenal insufficiency receiving Plenadren compared with immediate-release hydrocortisone”
omfattar 134 patienter med Addisons sjukdom (=10 % av de som har sjukdomen). 36 patienter (25 %) behandlades med Plenadren, en tablett på morgonen. Resten hade konventionell hydrokortisonbehandling 2-3 ggr/dag.  Patienterna fick svara på lätthanterbara standardformulär på nätet (“in real life”) och ett av formulären var EQ-5D-5L som mäter fem olika faktorer: rörlighet, egenvård, vardagliga aktiviteter, smärta och oro. Data visar att patienter som står på Plenadren har högre livskvalitet jämfört med de som står på konventionell behandling och de missar mer sällan att ta sina tabletter.


[1] http://www.ispor.org/event/index/2015milan

Taggar:

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig att hitta svar och kontaktpersoner inom SU. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-21 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar