Fyra blodgivningsenheter blir tre – GeBlod på Sahlgrenska sjukhuset stänger

GeBlod inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset koncentrerar sina blodgivningsenheter till tre istället för fyra och stänger enheten på Sahlgrenska sjukhuset den 21 januari. Samtidigt ändras öppettiderna på blodgivningsenheterna i Nordstan och Frölunda torg. Målet är att korta väntetiderna för blodgivare genom att förstärka bemanningen under de tider när tillströmningen av blodgivare är som störst, samt att anpassa antalet blodgivningsenheter efter personalstyrkan.

Bakgrunden är att tidigare effektiveringskrav har lett till en neddragning av blodgivningspersonal.  Verksamheten har därmed inte längre möjlighet att bemanna GeBlods fyra enheter fullt ut.

– Att hålla öppet fyra enheter leder just nu till för lite personal per enhet. Det har inneburit att blodgivare drabbats av långa väntetider under vissa tider. Blodgivarna är det mest värdefulla vi har och vi vill snabbt kunna ta hand om dem när de besöker oss. En omorganisation var därför nödvändig för att förstärka bemanningen under de tider som tillströmningen av blodgivare är som störst, säger Jan Holgersson, verksamhetschef för Klinisk immunologi och transfusionsmedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

GeBlod i Nordstan, på Frölunda Torg samt blodmobilen som är en mobil enhet, når ut till människor i publika miljöer och till stora arbetsplatser i och runt Göteborg. Personer som idag ger blod på Sahlgrenska sjukhuset blir i fortsättningen kallade till Nordstan, Frölunda Torg eller blodmobilen. Det finns också möjlighet att fortsätta ge blod på Sahlgrenska sjukhuset då en hållplats för blodmobilen ska skapas på området.

– Vi hoppas och tror att blodgivare kommer uppleva att tillgängligheten blir bättre i och med att de blir omhändertagna snabbare när de ska ge blod, säger Jan Holgersson.

En utveckling mot mer mobil verksamhet och centrala placeringar sker även på flera andra orter, exempelvis i Malmö, Lund och Stockholm.

– Det ska vara enkelt att ge blod och för att attrahera fler givare behöver vår verksamhet finnas på platser där många människor rör sig. Det bidrar till att vi kan arbeta mer långsiktigt med rekrytering av nya blodgivare, säger Jan Holgersson.

Blodverksamheten på Sahlgrenska sjukhuset kommer som tidigare fortsätta bedriva laboratorieverksamhet, såsom framställning av blodkomponenter, blodgrupperingar och utlämning av blod. Blodmobilens team kommer också ha sin hemmabas på Sahlgrenska.

 

Fakta

Antalet aktiva blodgivare i Göteborg: cirka 20 000

Vad används blod till:

 • Operationer
 • Cancerbehandlingar
 • Förlossningar
 • Transplantationer
 • Brännskador
 • Kroniska blodsjukdomar

Vem kan bli blodgivare (grundkrav):

 • Är 18 - 60 år (i Göteborg 18 – 65 år)
 • Är frisk
 • Väger minst 50 kilo
 • Har giltig ID-handling
 • Förstår och talar svenska
 • Har svenskt personnummer

För mer information och öppettider: GeBlod.nu

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig att hitta svar och kontaktpersoner inom SU. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-21 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Media

Media