Handoperation ökar livskvaliteten hos ryggmärgsskadade

För personer som förlamats av en halsryggmärgsskada kan en handoperation kraftigt öka livskvaliteten och självständigheten. Trots det genomförs operationen i låg utsträckning utanför Sverige. Det hoppas forskare vid Sahlgrenska akademin kunna ändra på. 

En halsryggmärgsskada medför förlamning i både ben och armar, något som innebär stora begränsningar i det dagliga livet för den som drabbas. Tidigare studier visar att den förmåga som halsryggmärgsskadade i första hand vill återfå är en fungerande hand. 

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset har det sedan 1970-talet varit möjligt att kirurgiskt förbättra greppförmågan för dessa individer, och idag genomgår uppskattningsvis 40 procent av alla halsryggmärgsskadade i Sverige operationen. 

Doktoranden Johanna Wangdell, som också är arbetsterapeut, har i sin avhandling intervjuat samtliga patienter som fått handfunktionen rekonstruerad vid Sahlgrenska sedan 2003. 
Avhandlingen visar att handoperationen på ett dramatiskt sätt förbättrar de halsryggmärgsskadades livskvalitet: 

– Ingreppet innebär inte bara en fysisk vinst i form av ökad greppstyrka. Att kunna äta självständigt och utföra hushållsarbete och fritidsaktiviteter ger mentala vinster som i sin tur påverkar det sociala livet, våra vanor och våra roller. Känslan av att veta att du klarar saker själv, att få tillbaka ditt privatliv och återfå din identitet som exempelvis aktiv förälder eller killen som kan hänga med på en öl är i många fall ovärderlig, säger Johanna Wangdell. 

Förutom de individuella framstegen innebär en handoperation dessutom att behovet av personlig assistans och en anpassad miljö minskar, vilket innebär en besparing för hela samhället. 
Trots detta genomförs handoperationen i väldigt låg utsträckning utanför Sverige: medan fyra av tio halsryggmärgsskadade opereras i Sverige, gör bara drygt en av tio det i USA. 

– Få kliniker i världen gör lika många operationer per år av denna typ som Sahlgrenska Universitetssjukhuset, vilket gör att det idag kommer halsryggmärgsskadade från hela Europa till sjukhuset för att genomgå operationen, säger Johanna Wangdell: 

– Det här är den första studien som fokuserar på patientperspektivet, och vi kan visa att de som genomgår operationen upplever en väldigt hög tillfredsställelse. Jag hoppas att mina studier ska bidra till att ingreppet blir tillgängligt för många fler, både i Sverige och i världen. 
Avhandlingen Patients’ pervieved outcomes in tetraplegia hand surgery försvaras vid en disputation den 21 februari. 

Kontakt: Johanna Wangdell, leg arbetsterapeut vid Handkirurgi / Ryggmärgsskadeenheten, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Tel 031-342 92 65, mobil 0702-99 21 12 e-post: johanna.wangdell@vgregion.se
Handledare professor Jan Fridén, tel 031-342 85 33, e-post: jan.friden@orthop.gu.se

Taggar:

Om oss

Presstjänsten svarar på telefon 031-342 96 00 mellan 8-16:30 på vardagar. Du kan också mejla dina frågor samt kontaktuppgifter till massmedia.su@vgregion.se, så hör vi av oss. Vi svarar endast på olycksförfrågningar på telefon 031-342 96 00, alla vardagar 16.30-21 och på helger mellan 8-21. Vid brådskande ärenden under kvällstid och helger kontakta växeln. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten, eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby eller mejla till massmedia.su@vgregion.se Våra bilder är fria att användas för redaktionellt innehåll dock ej i kommersiellt syfte.

Prenumerera

Media

Media