Hopp om längre överlevnad vid ovanlig cancertyp

Patienter med en obotlig cancerform kan leva ett år längre med en behandling som troligen är skonsammare än traditionell cellgiftsbehandling. Behandlingen som i Sverige bara utförs vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska nu studeras i en världsunik studie.

Nya resultat tyder på att behandling med leverperfusion kan öka överlevnaden med ett år för patienter med en ovanlig cancerform som sprids från ögat till levern. Nu ska behandlingsmetoden utvärderas i SCANDIUM-studien vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin. 

 – Om vi kan vinna ett år i överlevnad är det väldigt bra. Nya cellgiftsbehandlingar brukar oftast bara göra att patienten tjänar några extra veckor. Så i cancersammanhang är ett år en lång tid, säger Per Lindnér, verksamhetschef för Transplantationscentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och docent vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

De flesta dör inom ett år
I dag är prognosen dyster för patienter som drabbas av malignt melanom i ögat, som har spridits till levern. De flesta patienter överlever bara 6-12 månader och hittills har ingen behandling visat sig ge längre överlevnad. I Sverige drabbas ungefär 40 patienter per år.

Men nu sätts alltså hoppet till leverperfusion. Behandlingen innebär att läkarna frikopplar patientens lever från blodomloppet och ansluter den till en hjärt-lungmaskin. På så sätt skapas ett slutet system som gör det möjligt att behandla levern med cellgifter som är mycket starkare än de man kan ge till patienten på traditionellt sätt. Efter att levern har behandlats med cellgifterna sköljs den rent och kopplas tillbaka in i patientens blodomlopp.

Skonsammare än traditionell cellgiftsbehandling
Om studien bekräftar att leverperfusion gör att patienter kan leva längre vore det även glädjande ur ett livskvalitetsperspektiv. Behandlingen är nämligen förhållandevis skonsam, säger Roger Olofsson, specialistläkare inom kirurgi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och doktorand vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. 

– Traditionella behandlingsmetoder med cellgifter pågår under en längre tid och sänker livskvaliteten för patienten eftersom man mår dåligt av behandlingen. Leverperfusion är en insats man gör vid ett enda tillfälle och patienten återhämtar sig oftast inom en månad.

Om SCANDIUM-studien
SCANDIUM-studien är den första av sitt slag i världen och görs i samarbete med övriga universitetssjukhus i Sverige och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Den startar i juli 2013 och pågår till och med 2018. Syftet med studien är att bekräfta att leverperfusion är en effektiv behandling som kan leda till förlängd överlevnad för cancerpatienterna.

Totalt beräknas 78 patienter att ingå i studien. Hälften av patienterna kommer att behandlas med leverperfusion på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den andra hälften kommer att behandlas med andra i dag använda behandlingsmetoder. Eftersom det slumpmässigt kommer att avgöras vilken behandling patienterna ska få kommer studien att ge ett mer tillförlitligt resultat än tidigare studier.

Kontaktpersoner:
Roger Olofsson, specialistläkare, Kirurgi Sahlgrenska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och doktorand, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
roger.olofsson@surgery.gu.se, 0707-46 21 19

Per Lindnér, verksamhetschef, Transplantationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och docent, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
per.lindner@surgery.gu.se, 0705-54 84 00

Taggar:

Om oss

Presstjänsten svarar på telefon 031-342 96 00 mellan 8-16:30 på vardagar. Du kan också mejla dina frågor samt kontaktuppgifter till massmedia.su@vgregion.se, så hör vi av oss. Vi svarar endast på olycksförfrågningar på telefon 031-342 96 00, alla vardagar 16.30-21 och på helger mellan 8-21. Vid brådskande ärenden under kvällstid och helger kontakta växeln. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten, eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby eller mejla till massmedia.su@vgregion.se Våra bilder är fria att användas för redaktionellt innehåll dock ej i kommersiellt syfte.

Prenumerera