Kraftigt ökad risk för hjärtsvikt hos typ 1-diabetiker

Typ 1-diabetiker löper större risk att drabbas av hjärtsvikt än övriga befolkningen. Höga blodsockernivåer och tidigt insjuknande i sjukdomen utgör stora riskfaktorer. Det framkommer för första gången i en ny studie från Sahlgrenska akademin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Chalmers och NU-sjukvården som nyligen publicerades i The Lancet. 

Medelåldersdiabetiker med typ 1-diabetes löper 10-20 gånger större risk att drabbas av hjärtsvikt än personer i samma ålder utan diabetes. Det visar studien där man jämfört förekomsten av hjärtsvikt hos patienter med typ 1-diabetes och resten av befolkningen. Studien visar också att risken för hjärtsvikt ökar fyrfaldigt om patientens blodsockernivåer ligger högt över de rekommenderade blodsockervärdena, säger Marcus Lind, specialistläkare i endokrinologi vid NU-sjukvården och medicine doktor vid Sahlgrenska akademin.
- Av dem vi följde fick var trettionde person problem med hjärtsvikt. Men eftersom vi endast noterade dem som fick uppsöka sjukhus på grund av det så kan den verkliga siffran vara ännu större, säger han.
Risken att drabbas av hjärtsvikt visade sig även öka med 34 procent för varje tioårsperiod patienterna hade haft typ 1-diabetes.

Riktade screeningar mot hjärtsvikt kan bli aktuella

Studiens resultat gör frågan om riktade screeningar mot hjärtsvikt hos patienter med typ 1-diabetes aktuell, menar Annika Rosengren, överläkare på Medicin/Geriatrik vid Östra sjukhuset och professor i medicin vid Sahlgrenska akademin.
- Vi är idag noga med att undersöka diabetespatienters njurar och ögon för att upptäcka eventuella skador. Men vi borde kanske också titta på patienternas hjärtfunktion i ett tidigare skede för att upptäcka tecken på hjärtsvikt, säger hon. 
Svåra fall av hjärtsvikt har sämre prognos än många cancerformer och 1-2 procent av Sveriges sjukvårdsresurser beräknas gå åt till att behandla hjärtsviktspatienter.


Om typ 1-diabetes

I Sverige beräknas cirka 50 000 personer leva med typ 1-diabetes. Typ 1-diabetes kallas även för barn- och ungdomsdiabetes då de flesta insjuknar i en tidig ålder. Dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar hos unga vuxna med typ 1-diabetes är mellan åtta och fyrtio gånger större än hos resten av befolkningen. 


Kontaktperson: Marcus Lind, specialistläkare endokrinologi, NU-sjukvården och medicine doktor Sahlgrenska akademin, tel. 0738-311742, e-post. lind.marcus@telia.com 
Annika Rosengren, överläkare Medicin/Geriatrik, Östra sjukhuset och professor i medicin, Sahlgrenska akademin, tel. 0709-603674, e-post. annika.rosengren@gu.se

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig att hitta svar och kontaktpersoner inom SU. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-21 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera