Män dåliga på att undersöka sina fläckar

Var och när: Måndag 2 maj klockan 09.00 i biblioteket vid hudmottagningen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Gröna Stråket 14, plan 2. Anmälan görs direkt till John Paoli, se kontaktuppgifter nedan.

Syftet med Euromelanoma Day är att öka kunskapen om hudcancer och se till att den upptäcks i tid. Med anledning av detta bjuder John Paoli, specialistläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och nationell koordinator för Euromelanoma Sverige 2011, in till pressträff vid hudmottagningen vid Sahlgrenska Universitetsjukhuset den 2 maj. Han kommer då att berätta mer om hudcancer, hur man undviker att drabbas och om Euromelanoma Day.

Män dåliga på att undersöka sina fläckar
Under Euromelanoma Day den 9 maj ges möjlighet att utan remiss få sina hudförändringar och hudfläckar undersökta av en specialistläkare. Eftersom hudcancer drabbar kvinnor och män i samma utsträckning hoppas John Paoli på att få se fler män i år.
- Det är svårt att få hit män. Av dem som besöker oss är 65 procent kvinnor, säger han.
Sammanlagt deltar 40 hudmottagningar runt om i landet och erbjuder extra undersökningar under Euromelanoma Day. All tidsbokning görs via telefon och besöket kostar lika mycket som ett vanligt specialistläkarbesök. Telefonnummer och tider finns på www.euromelanoma.org/sweden.

Antalet fall ökar varje år
Att öka kunskapen om hudcancer är av största vikt då antalet hudcancerfall har ökat med fyra procent varje år det senaste decenniet. Enbart i Sverige drabbas årligen över 2 800 personer av malignt melanom, cirka 5 000 av skivepitelcancer och ungefär 40 000 av basalcellscancer. Någon minskning den närmaste tiden är heller inte att vänta, enligt John Paoli.
- Det vi ser idag är ett resultat av 70- och 80-talets solande. Vi har inte ens börjat se effekterna av alla Thailandsresor än, säger han.  

Mer info om hudcancer finns att läsa i intervjuerna med John Paoli under Bättre vetande på www.sahlgrenska.se

Fakta om hudcancer
Det är solljusets ultravioletta strålning som är den huvudsakliga orsaken till hudcancer. Hur länge man kan vistas i solen beror på ens hudtyp. Men den generella rekommendationen ligger på max 20-30 minuters solande per dag. 
Den farligaste typen av hudcancer är malignt melanom som kan ge metastaser. Upptäcks den i tid är prognosen dock mycket god. Man bör alltid söka läkare för bedömning om ett födelsemärke eller pigmentförändring ändrar sig i form, färg eller storlek.


 


Kontaktperson: John Paoli, tel: 0730-40 40 44, e-post: john.paoli@vgregion.se, Nationell koordinator Euromelanoma Sverige 2011, Specialistläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig att hitta svar och kontaktpersoner inom SU. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-21 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera