Många fler lungor kan tillvaratas för transplantation

Fyra personer har fått nya lungor, tack vare en specialgjord maskin som Sahlgrenska Universitetssjukhuset är först i världen med att använda. Den nya maskinen ingår i forskning som utförs inom ramen för Sahlgrenska akademin. På sikt kommer den att bidra till att fler lungtransplantationer blir utförda.

Maskinen, byggd av ett Lundaföretag, används för att utvärdera och behandla funktionen på donatorers lungor inför transplantation. Hos många donatorer är lungorna av god kvalitet. Tyvärr drabbas ibland donatorers lungor av svullnad, på grund av att vätska samlas i dem. Därför har många donatorslungor inte kunnat användas för transplantation. 
– Genom denna nya maskin kan vi ta bort svullnaden och därmed göra dem fullt funktionsdugliga förklarar Göran Dellgren, docent vid Sahlgrenska akademin och överläkare inom thoraxkirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Lungorna som tagits ut ur donatorn har först kylts ned innan de sedan häktas upp i maskinen.  Efter långsam uppvärmning ventileras lungorna för att sedan utvärderas. Om de efter tre-fyra timmars behandling är i fullgod kondition kyls de återigen ner inför transplantationen. 
Fyra personer har fått lungor som behandlats på detta sätt. 
- Vi hade inte kunnat använda någon av dessa lungor för transplantation, innan maskinen blev tillgänglig. Patienterna har idag funktionellt fullgoda lungor och mår bra, säger Göran Dellgren.

Från de knappt 150 multiorgandonatorer som finns tillgängliga årligen i Sverige utförs idag cirka 50-60 lungtransplantationer. Maskinen, som Sahlgrenska Universitetssjukhuset köpt in för forskningspengar, är ett fint verktyg för att få ytterligare lungtransplantationer utförda, menar Göran Dellgren. 
– Kanske kan vi öka antalet lungtransplantationer med 20-30 procent, vilket vore en välgärning för alla svårt lungsjuka patienter i Sverige.

 


Kontaktperson: Göran Dellgren, docent vid Sahlgrenska akademin och överläkare inom thoraxkirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, tel. 070-4203680

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig att hitta svar och kontaktpersoner inom SU. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-21 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera