Nationellt hygienpris till Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Förra året var de nominerade till Sahlgrenska Universitetssjukhusets kvalitetspris. Nu har teamet från CIVA/NIVA vunnit Svenska Hygienpriset 2012 för sitt arbete med att minska infektioner i samband med CVK, central venös kateter. 

Målet var noll infektioner när CIVA, centralintensivvårdavdelningen, och NIVA, neurointensivvårdsavdelning, 2009 startade projektet CVK-relaterade infektioner ska stoppas-CRISS.

– Att lägga in en central venös kateter, CVK, är en väldigt vanligt åtgärd inom intensivvården. CVK används för att ge potenta droger, nutrition och används också för mätningar av olika slag, säger Maria Tiger, intensivvårdssköterska Genom att patienterna har nedsatt immunförsvar och CVK:n dessutom ofta sitter en längre tid är risken för infektioner påtaglig.

Under 2009 vårdades 2300 patienter på CIVA/NIVA , varav 25 patienter fick en CVK-infektion. (ca 85% av pat på CIVA/NIVA har en CVK större delen av vårdtiden). Genom bland annat checklistor, spritflaskor vid huvudändan av patientbädden, engångssterilset, regelbunden odlingsstatistik från bakteriologlabbet och en bättre dokumentation i Melior nådde man målet noll infektioner under 2010. Det goda resultatet har hållit i sig och i år kunde teamet från CIVA/NIVA, tillsammans med IVA på Södersjukhuset i Stockholm och tre stiftelser i Göteborg, kamma hem det Svenska Hygienpriset 2012.

Bakom priset står Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH) - Vi är glada och stolta. Vi har lagt ned mycket arbete och stort engagemang för att minska infektionerna, säger Sophie Lindgren, anestesiläkare på CIVA och medlem i teamet bakom hygienarbetet. Övriga deltagare är Susanne Olsson, undersköterska CIVA, Elisabeth Lindström, undersköterska NIVA, Helena Westin, sjuksköterska An/Op/Iva, Anna Ljung, ekonom, Ingrid Elfving, sjuksköterska NIVA och Maria Tiger, intensivvårdssköterska.

Verksamhetschef Johan Snygg är nöjd över medarbetarnas framgångsrika arbete. Det viktiga är att priset lyfter fram och ger uppmärksamhet åt det förebyggande patientsäkerhetsarbetet i vården, menar han.

- Jag hoppas att det kan ge inspiration till fler liknande initiativ på många håll.

Fakta

Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH) är ett forum för personer med professionellt intresse för förebyggande av hälso-, sjuk- och tandvårdsrelaterade infektioner, för infektionsepidemiologi, desinfektion och sterilisering inom sjuk- och tandvård, samt för sådana medicintekniska produkter som kan medföra infektionsrisk.

Syftet med Svenska Hygienpriset är att öka medvetenheten om vikten av goda hygienrutiner inom vård, tandvård och omsorg, såväl offentlig som privat. Priset tillfaller en organisation eller en enskild person som gjort betydande insatser inom hygienområdet och därigenom påverkat och förbättrat efterlevnaden av hygienrutiner inom vård, tandvård och omsorg.

Kontaktperson

Sophie Lindgren, anestesiläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Tel 031-342-81 17, sophie.lindgren@vgregion.se


Taggar:

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig att hitta svar och kontaktpersoner inom SU. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-21 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Media

Media